Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

 

Kolpingova Rodina Smečno pořádá v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v oblasti Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce v projektu :  Úspěšně do práce po padesátce!  první cyklus vzdělávání

 

Rekvalifikační kurz: Pečovatel/ka (o děti ve věku 0 -15 let)

 

Termín kurzu:  8.10.  –  13.12.2012

Vzdělávání je určeno pro: Osoby starších padesáti let ohrožených sociálním vyloučením z důvodů ztráty zaměstnání či hrozící ztráty zaměstnání a nedostatečné či nevyhovující kvalifikace převážně v regionu Kladensko.

Účastníci tohoto projektu mají zdarma : vzdělání, občerstvení v době výuky a hrazenou dopravu  hromadnými prostředky ( z místa bydliště do místa výuky)

Rekvalifikační kurz začíná:

Motivačním kurzem jehož součástí je : Motivace ke změně, Finanční gramotnost, Seznámení s PC, Komunikace při vstupu do zaměstnání

Termíny kurzů : 8.10, 9.10., 11.10., 15.10.,16.10.

a pokračuje vlastním  Rekvalifikačním kurzem ( Rekvalifikační kurz, akreditovaný u MŠMT)

jehož součástí je  :  Základy BOZP, Úvod do problematiky práce pečovatele/ pečovatelky

První pomoc a péče o zdraví dítěte, Základy pedagogiky pro pečovatele pečovatelky, Psychologie pro pečovatele / ky, Výživa a stravování dětí, Základy komunikace při práci s děti, Etika při výkonu práce pečovatele/ ky , Základy účetnictví a práva, Vzdělávací a výchovné techniky, Nácvik praktických dovedností

Termíny kurzů :  18.10.,22.10., 23.10., 25.10., 29.10., 30.10., 1.11., 5.11., 6.11., 8.11.,12.11.,13.11., 15.11.,19.11., 20.11.,22.11.,26.11.,27.11.,29.11., 3.12.,4.12., 6.12.,10.12.,11.12.

Závěrečná zkouška : 13.12.2012  (8:15 – 14:00)

Časový rámec kurzu:

Pondělí :   8.15 – 12.30 hod. a 12.45 – 16.15 hod.                                       

Úterý :       8.15 – 12.30 hod.                                                                                                     Čtvrtek : 12.45 – 16.15 hod.

Kurzy budou probíhat v příjemném prostředí Rodinného centra, Tomanova 1671, Slaný

Tento projekt je spolufinancován z prostředků  ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Kontakt: tel.:  Jana Némethová, tel.: 777 558 053, e-mail: jana.nemethova@dumrodin.cz

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund