Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Kolpingova Rodina Smečno

pořádá v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v oblasti Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce v projektu :  

Úspěšně do práce po padesátce!  první cyklus vzdělávání

 

Rekvalifikační kurz: Pracovník v sociálních službách

 

Termín kurzu:  14.1  –  21.3.2013

Vzdělávání je určeno pro: Osoby starších padesáti let ohrožený sociálním vyloučením z důvodů ztráty zaměstnání či hrozící ztráty zaměstnání a nedostatečné či nevyhovující kvalifikace převážně v regionu Kladensko.

 

Účastníci tohoto projektu mají  zdarma :  vzdělání, občerstvení v době výuky a hrazenou dopravu  hromadnými prostředky ( z místa bydliště do místa výuky)

Rekvalifikační kurz začíná:

Motivačním kurzem jehož součástí je : Motivace ke změně, Finanční gramotnost, Seznámení s PC, Komunikace při vstupu do zaměstnání .

Termíny kurzů : 14.1. – 22.1. 2013 

a pokračuje vlastním  Rekvalifikačním kurzem ( Rekvalifikační kurz, akreditovaný u MPSV) jehož součástí je  :  Základy BOZP, Úvod do problematiky sociálních služeb, BOZP, Základy komunikace, Úvod do psychologie, Základy ochrany zdraví, Etika výkonu činnosti pracovníka soc. služeb, Metody sociální práce, Základy péče o nemocné, Základy pedagogiky( aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky), Úvod do problematiky zdravotního postižení.

Termíny kurzů :  24.1. – 20.3.2013

Závěrečná zkouška :  21.3.2013  (8:15 – 14:00)

Časový rámec kurzu:

Pondělí :   8.15 – 11.45 hod. a 12.45 – 16.15 hod.

Úterý :       8.15 – 11.45 hod

Čtvrtek : 12.45 – 16.15 hod.

 

Kurzy budou probíhat v příjemném prostředí Rodinného centra, Tomanova 1671, Slaný

Tento projekt je spolufinancován z prostředků  ESF prostřednictvím                   Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Kontakt: tel.:  Jana Némethová, tel.: 777 558 053,e-mail: jana.nemethova@dumrodin.cz

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund