Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Kolpingova Rodina Smečno pořádá v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v oblasti Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce v projektu :  Úspěšně do práce po padesátce!  druhý cyklus vzdělávání

Rekvalifikační kurz: Pečovatel/ka (o děti ve věku 0 -15 let)

                                            Termín kurzu:  25.3. - 30.5.2013

Vzdělávání je určeno pro: Osoby starších padesáti let ohrožených sociálním vyloučením z důvodů ztráty zaměstnání či hrozící ztráty zaměstnání a nedostatečné či nevyhovující kvalifikace převážně v regionu Kladensko.

Účastníci tohoto projektu mají zdarma : vzdělání, občerstvení v době výuky a hrazenou dopravu  hromadnými prostředky ( z místa bydliště do místa výuky)

Rekvalifikační kurz začíná:

Motivačním kurzem jehož součástí je : Motivace ke změně, Finanční gramotnost, Seznámení s PC, Komunikace při vstupu do zaměstnání

Termíny kurzů : 25.3., 26.3.,27.3.,28.3.,2.4.,3.4.2013

a pokračuje vlastním  Rekvalifikačním kurzem ( Rekvalifikační kurz, akreditovaný u MŠMT) jehož součástí je  :  Základy BOZP, Úvod do problematiky práce pečovatele/ pečovatelky,První pomoc a péče o zdraví dítěte, Základy pedagogiky pro pečovatele pečovatelky, Psychologie pro pečovatele / ky, Výživa a stravování dětí, Základy komunikace při práci s děti, Etika při výkonu práce pečovatele/ ky , Základy účetnictví a práva, Vzdělávací a výchovné techniky, Nácvik praktických dovedností

Termíny kurzů :  4.4., 8.4.,9.4.,11.4.,15.4.,16.4., 18.4.,22.4.,23.4.,25.4.,29.4.,30.4.,2.5.,6.5., 7.5., 9.5.,13.5., 14.5., 16.5., 20.5., 21.5., 23.5., 27.5., 28.5.

Závěrečná zkouška : 30.5.2013 (8:15 – 14:00)

Časový rámec kurzu:

Pondělí :   8.15 – 12.30 hod. a 12.45 – 16.15 hod.                                       

Úterý :       8.15 – 12.30 hod.                                                                                    

Čtvrtek : 12.45 – 16.15 hod.

Kurzy budou probíhat v příjemném prostředí Rodinného centra, Tomanova 1671, Slaný.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků  ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Kontakt: tel.:  Jana Némethová, tel.: 777 558 053,

e-mail:jana.nemethova@dumrodin.cz

             

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund