Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Kolpingova Rodina Smečno

pořádá v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v oblasti Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce v projektu :  

Úspěšně do práce po padesátce!  již druhý cyklus vzdělávání

 

Rekvalifikační kurz: Pracovník v sociálních službách

Termín kurzu:  24.4. - 20.6.2014

Vzdělávání je určeno pro: Osoby starších padesáti let ohrožený sociálním vyloučením z důvodů ztráty zaměstnání či hrozící ztráty zaměstnání a nedostatečné či nevyhovující kvalifikace převážně v regionu Kladensko a Kralupsko.

Účastníci tohoto projektu mají  zdarma :  vzdělání, občerstvení v době výuky a hrazenou dopravu  hromadnými prostředky ( z místa bydliště do místa výuky)

Rekvalifikační kurz začíná: Motivačním kurzem jehož součástí je : Motivace ke změně, Finanční gramotnost, Seznámení s PC, Komunikace při vstupu do zaměstnání . Termíny kurzů :  24.4 - 5.5.2014

a pokračuje vlastním  Rekvalifikačním kurzem ( Rekvalifikační kurz, akreditovaný u MPSV) jehož součástí je  :  Základy BOZP, Úvod do problematiky sociálních služeb, BOZP, Základy komunikace, Úvod do psychologie, Základy ochrany zdraví, Etika výkonu činnosti pracovníka soc. služeb, Metody sociální práce, Základy péče o nemocné, Základy pedagogiky( aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky), Úvod do problematiky zdravotního postižení. Termíny kurzů :  6.5 - 19.6.2014

Závěrečná zkouška :  20.6.2014   (8:15 – 14:00)

Kurzy  probíhají  v příjemném prostředí Rodinného centra, Wilsonova 546, Slaný

Tento projekt je spolufinancován z prostředků  ESF prostřednictvím                   Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Kontakt: tel.:  Jana Némethová, tel.: 777 558 053,e-mail:jana.nemethova@dumrodin.cz

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund