Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Kolpingova rodina Smečno » Kolpingova rodina Smečno » Popis činnosti jednotlivých projektů » Intenzivní podpora matek pěstounek s dětmi

Intenzivní podpora matek pěstounek s dětmi


Projekt byl vytvořen s cílem poskytnout návazné, kvalitní, odborné a dostupné služby matkám pěstounkám reálně ohroženým „vyhořením“ v důsledku vyčerpávající péče o děti svěřené do pěstounské péče. Projekt reagoval na stále se opakující požadavek následné podpůrné péče rodičů pěstounů a jejich dětí s preventivním účinkem. Probíhal formou dvoutýdenních bezplatných a na sebe navazujících relaxačně-terapeutických pobytů (jarní a podzimní). S programem přizpůsobeným specifickým potřebám a zájmům pěstounských rodin.

Projektu se zúčastnilo: 12 matek pěstounek, 1 otec pěstoun, 39 dětí

Realizátorka: Mgr. Kateřina Mašatová
Odborný garant a supervizor: PhDr. Miloslav Kotek
Lektoři: Mgr. Vít Janků, PhDr. Daniela Krausová

Z vyjádření vedoucí sociálně právní ochrany MPSV k programu:
Program Intenzivní podpora matek pěstounek s dětmi zcela odpovídá prioritám sociálně-právní ochrany dětí pro oblast náhradní rodinné péče. Jedná se o zajištění služby dlouhodobého doprovázení a poradenství. Tuto službu nejsou schopny zajistit státní orgány a kapacita (případně odbornost) nestátních organizací není dostatečná. Pěstounské rodiny jsou dlouhodobě ohroženy stresem vyplývajícím z náročnosti péče o (často traumatizované) děti a potřebují především dostupné a cíleně zaměřené odborné služby. Obsah programu kombinuje praxi realizátorů a požadavky klientů. Program výborným způsobem kombinuje společnou činnost pěstounů s dětmi a oddělené aktivity. Ty umožňují jednak relaxaci rodičům, jednak cílenou práci se samotnými dětmi i s dětskou skupinou. Mgr. Kristýna Kotalová

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund