Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dům Rodin Smečno je v České republice ojedinělým zařízením nabízejícím komplexní služby pro rodiny v příjemném venkovském prostředí plně uzpůsobeném dětem a jejich potřebám. Z této skutečnosti vyplývá také obrovský zájem o tento typ služeb. Pobytové programy si rodiny i maminky s dětmi do 6 let rezervují často i více než jeden rok dopředu. Takto vysoká poptávka vedla naši organizaci k rozšíření stávajících ubytovacích kapacit (vybudování tří pokojů ke stávajícím šesti) na 37 lůžek včetně přistýlek pro děti. Zvýšení kapacity Domu rodin na jedné straně zpřístupní pobyt více klientům a další cílové skupině, ale rovněž přispěje k vyšší ekonomické a organizační stabilitě Kolpingovy rodiny Smečno.

Realizací projektu Rodinné centrum Smečno se výrazně zvýší kvalita, ale i rozsah nabízených služeb, které by bez rekonstrukce objektu nebyly možné. V prvé řadě budou moci Rodinného centra Smečno využívat osoby se zdravotním postižením (tělesným i mentálním), neboť se objekt stane plně bezbariérovým (vybudování venkovního výtahu), potřebám osob s postižením budou přizpůsobena sociální zařízení (sociální zařízení a toalety budou k dispozici na každém pokoji, 1 sociální zařízení a toaleta na pokoji a jedna toaleta ve společných prostorách bude splňovat parametry pro využívání osobami na vozíčku) a v neposlední řadě bude moci tato cílová skupina využívat fyzioterapie a relaxačních a rehabilitačních pomůcek v zahradě. Díky těmto změnám se budou moci realizovat specializované pobyty pro rodiny s osobou s postižením. Kapacita Rodinného centra se díky využití podkroví zvýší o 3 pokoje pro klienty (12 lůžek včetně přistýlek), které výrazně přispějí ke snížení rezervační doby na pobyt, tj. k časové dostupnosti služby. V Rodinném centru bude nově upravena místnost pro sociální poradenství a relaxační místnost pro fyzioterapii. Tyto služby budou dostupnější obyvatelům Smečna a jeho okolí, kteří za nimi nebudou muset dojíždět do Slaného, Kladna či jiných větších měst. Z důvodu zvýšení kapacity Domu rodin se také rozšíří komunitní místnost, v níž probíhají semináře rodin s odborníky.

Součástí projektu je rovněž nákup objektu nynějšího Domu rodin, který naší organizaci umožní kalkulovat s dlouhodobým provozem Rodinného centra. Smlouva o výpůjčce objektu byla uzavřena s Arcidiecézní charitou Praha do roku 2019 a z povahy této smlouvy nebylo pro organizaci výhodné provádět na objektu úpravy a rekonstrukce vedoucí ke zvýšení kvality, rozsahu a kapacity služeb. V rámci projektu jsme odkoupili od Města Smečno také zahradu patřící k Domu rodin, na níž budou umístěny relaxační a rehabilitační pomůcky pro handicapované klienty a děti.

Celkové náklady na realizaci projektu Vybudování Rodinného centra Smečno činí 22 162 162 Kč. Rozpočet tvoří zejména náklady na samotnou rekonstrukci Domu rodin (17 mil. Kč), dále náklady na pořízení objektu, pozemku a vybavení objektu.

Projekt obdržel dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy oblasti podpory 3.3 Rozvoj venkova ve výši 20.269 633 Kč, která činí 92,5 % celkových způsobilých nákladů. Zbylých 7,5 % (tj. 1 662 162 Kč) musíme uhradit z vlastních prostředků.

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund