Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Odborné sociální poradenství

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČRInvestiční projekt


Rekonstrukce a přístavba Domu rodin na:
Rodinné centrum Smečno

Původní projekt Dům rodin Smečno se realizoval od roku 1993, kdy se zahájila částečná rekonstrukce objektu, díky níž bylo možné zahájit činnost Domu rodin. Po 15 letech od této rekonstrukce statický průzkum odhalil nutnost další rekonstrukce zahrnující i stržení stropů. Z hlediska provozních nákladů se využívání objektu ukázalo jako poměrně finančně náročné, neboť objekt postrádal zateplení a vznikaly tak významné energetické ztráty. V současném rozvržení domu a využívání jeho místností chyběly prostory pro stávající služby (např. odborné sociální poradenství), které se poskytovaly pouze v provizorních prostorách. Jedním z nejvýznamnějších negativ objektu byla nemožnost jeho plnohodnotného využívání osobami s postižením. Objekt není bezbariérový a ani nenabízel např. relaxační či rehabilitační pomůcky pro handicapované. Více

Fotogalerie rekonstrukce

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu firmě

Nadace Agrofert

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu firmě