Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Kolpingova rodina Smečno » Raná péče » Odlehčovací péče » JAK ODLEHČOVACÍ PÉČE PROBÍHÁ

Odlehčovací služby jsou realizovány ve třech formách - terénní, ambulantní, pobytová.

Koncepčně navazují na ostatní sociální služby, které Kolpingova rodina Smečno realizuje v Rodinném centru Slaný a v Rodinném centru Smečno.

 

Terénní formu odlehčovací služba realizuje na žádost rodiny v rodině klienta na základě Smlouvy o poskytnutí odlehčovací služby a vychází z individuálních potřeb klienta. Probíhá v místě bydliště klienta. Materiální a technické podmínky vycházejí z možností klienta.

 

Ambulantní formu odlehčovací služba probíhá v prostorách Rodinného centra Slaný v režimu stanoveném poskytovatele soc.služby, na základě Smlouvy o poskytnutí odlehčovací služby. K dispozici jsou všechny veřejné prostory Rodinného centra - velká herna, konferenční místnost, kuchyňský kout, sociální zařízení.

Zde je možné kontaktovat osobně pracovníky odlehčovací služby.   

 

Pobytová forma odlehčovací služba realizuje v Rodinném centru Smečno na základě Smlouvy o poskytnutí odlehčovací péče a vychází z individuálních potřeb konkrétní rodiny.

 

Nabízíme víkendové a prázdninové pobyty v režimu stanoveném poskytovatelem.  

 

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund