Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Odborné sociální poradenství

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Projekt:  Centrum podpory ohrožených dětí a rodin

 

Rodiny spadající do agendy OSPOD (Odbor sociálně právní ochrany  dítěte)                                                                   

Rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci

Věnujeme se celé rodině nebo jednotlivým členům rodiny.  Pracujeme s celou rodinou dlouhodobě nebo poskytujeme jednorázové konzultace.

Poradenství

-Odborné poradenství pro rodiny doporučené pracovnicemi OSPOD (odbor sociálně

právní ochrany dítěte)

-Pomáháme při aktuálních obtíží v rodinách (vztahy mezi rodiči, úskalí střídavé péče,

rozvodové a porozvodové situace, domácí násilí, vývojové změny v rodině –

zátěžové situace vstupem dítěte do školy ajn.)

 

Psychosociální aktivity

-Podpůrná vrstevnická skupina pro děti nacházející se v nepříznivé sociální situaci

v rodině či ve škole – rozchod rodičů, problémy se začleněním do kolektivu

vrstevníků, zvláštnosti osobnosti, specifické obtíže

-Děti ve věku 7 – 15 let (skupiny dle věku dětí)

-pravidelná setkání 10 týdnů 1x týdně

 

Tréninkové aktivity – interaktivní činnost pro rodiče s dětmi

-posilování oslabených psychických oblastí u dítěte (komunikační dovednosti,

koncentrace pozornosti, grafomotorika, zrakové a sluchové vnímání), podpora

pozitivního vztahu rodiče a dítěte, spolupráce a vzájemný respekt, empatie

-spolupráce a vedení rodičů při pomoci dítěti

-pravidelná setkání (1x za 14 dní)

 

Semináře,besedy, workshopy

Téma volené dle zájmu klientů, na doporučení pracovníků OSPODu, cílem je

zvyšování výchovných kompetencí rodičů a předcházení negativním jevům v rodině

(krizové situace v rodině, problémy v chování dětí ajn.) 

-Interaktivní semináře s přímým zapojením klientů

- sledujte naši aktuální nabídku

 

Kurz

- vzdělávání a podpora rodin při výchově dětí

 

Diskusní skupina

Rodičovská skupina

-rodiče řešící výchovné a výukové obtíže a osobnostní zvláštnosti svých dětí

-skupinu vede odborný pracovník (psycholog, rodinný terapeut, speciální pedagog)

Hlídání dětí

- Doprovodná služba pro rodiče, kteří se zúčastní programů naší organizace

- v prostorách organizace se dětem věnují zkušené pečovatelky
                        

Internetové poradenství a telefonická služba

-poskytnutí základní konzultace, depistáž problematiky, nastavení

způsobu další spolupráce, zprostředkování kontaktu na další odborná pracoviště

 

Osvěta

sledujte naše informační letáky

prostřednictvím pracovníků OSPOD získáte informace o našich aktivitách

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu firmě

Nadace Agrofert

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu firmě