Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Nedaří se nám vlastní miminko, proto jsme se rozhodli, že požádáme o adopci. Jak máme postupovat?

 

1.krok - obecní úřad

Po důkladném zvážení svého rozhodnutí by vaše kroky měly vést nejdříve za sociální pracovnicí oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) na úřadě vaší pověřené obce. Zodpoví všechny vaše dotazy či pochybnosti a vysvětlí průběh úředního procesu. Jeho smyslem je prověřit, zda jste připraveni přijmout dítě do náhradní rodinné péče (NRP).

Bude zjišťovat některé skutečnosti, např. vaše finanční a bytové zajištění, stabilitu Vašeho manželství, trestní bezúhonnost, zdravotní stav a podobně. Dostanete k vyplnění žádost o zařazení mezi žadatele o NRP a další formuláře, mimo jiné také k zamyšlení nad tím, jakou představu máte o dítěti, které byste chtěli přijmout.

Později vás vaše sociální pracovnice navštíví u Vás doma, ale nemusíte se bát, že vám bude kontrolovat skříně či ledničku. Účelem návštěvy je zjistit, do jakého prostředí případné děťátko přijde.

 

2.krok - krajský úřad a přípravný kurz

Jakmile bude vaše žádost zkompletována, sociální pracovnice ji předá na Krajský úřad, který je pověřen rozhodnout, zda jste vhodnými žadateli o náhradní rodinnou péči. Tomuto rozhodnutí však ještě bude předcházet psychologický pohovor a přípravný kurz budoucích osvojitelů/pěstounů.

Pro Středočeský kraj zajišťuje přípravy budoucích osvojitelů a pěstounů Kolpingova rodina Smečno.

Na přípravách se setkáte s odborníky, kteří Vám poskytnou množství důležitých informací o specifikách péče o přijaté dítě, budete mít možnost se na vše důkladně vyptat a pokud jste ze Středočeského kraje, pak se na kurzu setkáte také se zkušenou rodinou s přijatými dětmi. Důležité je i to, že se seznámíte s dalšími lidmi, kteří také žádají o svěření dítěte do NRP. Mnozí pak zůstávají v kontaktu i po skončení kurzu a přijetí dítěte a mohou vzájemně sdílet své zkušenosti. Navštívíte také kojenecký ústav nebo dětský domov, abyste měli představu, z jakého prostředí k vám děťátko přijde. To vše by mělo vést také k tomu, abyste si znovu upřesnili, jaké dítko byste chtěli přijmout do svého srdce a domova.

Po závěrečném pohovoru s psychologem obdržíte rozhodnutí krajského úřadu, zda je vše v pořádku a jste schváleni jako vhodní žadatelé o osvojení (či pěstounskou péči).

 

3.krok -zařazení do seznamu žadatelů

Poté jste zařazeni do seznamu žadatelů o osvojení (pěstounskou péči), z nich jsou vždy vybíráni nejvhodnější rodiče ke konkrétním dětem. Proces od první návštěvy OSPOD k rozhodnutí krajského úřadu (včetně kurzu) trvá několik měsíců, období čekání, než budete vybráni jako rodiče, pak záleží především na tom, jaké představy o dítěti budete mít. Na zcela zdravého kojence majoritního etnika se čeká řádově několik let. V kojeneckých ústavech a dětských domovech se nacházejí především děti starší, s lehkými i závažnějšími handicapy či děti odlišných etnik, skupiny sourozenců.

Využijte čas před příchodem dítěte tím, že se budete dále vzdělávat v oblasti náhradní rodinné péče. Možná pro Vás bude zajímavé získat další informace z knih (např. Schoolerová: Adopce-vztah založený na slibu, Archerová: Dítě v náhradní rodině a knihy prof. Matějčka) nebo na internetu (např. www.adopce.com, www.rodina.cz apod.). Máte-li možnost a zájem, můžete také navštívit některou z organizací, které se NRP zabývají. Jste-li z blízkosti Slaného, podívejte se na nabídku pro budoucí osvojitele Kolpingovy rodiny Smečno.

 

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund