Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Středisko rané péče ve Slaném, Tomanova 1671 nabízí služby a poskytuje podporu rodinám s dětmi ve věku 0 – 7 let se speciálními potřebami (se zdravotním znevýhodněním, nerovnoměrným vývojem, předčasně narozeným, aj.). Služba je poskytována bezplatně a konzultace probíhá v domácím prostředí nebo v prostorách střediska.

Celkový počet uživatelů, kteří využili služby  rané péče v průběhu roku 2010 byl 178. Dlouhodobě s námi spolupracuje 46 rodin, 40 rodin využilo  krátkodobé spolupráce. V roce 2010 se na nás obrátilo 24 nových rodin se zájmem o dlouhodobou spolupráci.

Středisko rané péče stále rozšiřuje své služby a ve spolupráci s Mateřským centrem Rybička nabízí rodičům také přednášky a besedy. Velmi oblíbená jsou  společná setkání pro rodiny s dětmi. Chceme dát možnost setkávat se a předávat si zkušenosti rodinám s dětmi se zdravotním znevýhodněním.. K  neformálním setkáním, která jsou doplněna o besedu s odborníkem slouží od ledna 2011 „Klub rodičů a dětí Kamarád“. Klubová setkání  probíhají každý první čtvrtek v měsíci od 16 do 18 hodin v Rodinném centru Slaný.

Tímto Vás zveme k příjemnému posezení, kde si při kávičce můžete s ostatními maminkami předávat své zkušenosti týkající se péče o dítě se speciálními potřebami nebo konzultovat své problémy s pracovníky rané péče. Pomůžeme Vám řešit otázky spojené s výchovou, s nerovnoměrným vývojem dítěte, vstupem dítěte do MŠ/ZŠ nebo kde a jak získat prostředky na speciální kompenzační pomůcky.

Zatímco Vy si budete povídat, Vaše děti si budou hrát pod odborným dohledem v dětském koutku.

Zváni jsou samozřejmě i tatínkové a další členové rodiny.

Další informace a aktuální program najdete zde

Nejbližší setkání proběhne v Rodinném centru Slaný dne 3.3. 2011, 16.00 – 18.00 hod.

Téma: Narodilo se předčasně – podpora psycho-motorického vývoje dítěte raného věku

Kontakt: Středisko rané péče Slaný, Tomanova 1671, rana.pece@dumrodin.cz, 775 558 252.

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund