Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Kolpingova rodina Smečno » Raná péče » Klub rodičů a dětí Kamarád

Témata přednášek a besed 2013

Leden: 3. 1. 2013, 16.00 – 18.00 hod.

Téma: Učíme se zvládat handicap - jak lépe porozumět potřebám svým a potřebám toho druhého

Únor: 7. 2. 2013, 16.00 – 18.00 hod.

Téma: Léčivá síla doteku - dotyková terapie pro všechny

Březen: 7. 3. 2013 , 16.00 – 18.00 hod.

Téma: Narodilo se předčasně - podpora psychomotorického vývoje dítěte raného věku

Duben: 4. 4. 2013, 16.00 – 18.00 hod.

Téma: Zdraví, nemoc, handicap v dětském věku

Květen: 2. 5. 2013, 16.00 – 18.00 hod.

Téma: Život bez bariér - cestování, architektonické, společenské a jiné bariéry

Červen: 6. 6. 2013, 16.00 – 18.00 hod.

Téma: Integrace je legrace - školka, škola, zaměstnání

Září: 5 9. 2013,  16.00 – 18.00 hod.

Téma: Jak neztratit elán a nadšení - psychohygiena pro pečující i osoby s handicapem

Říjen: 3. 10. 2013, 16.00 – 18.00 hod.

Téma: Zdravověda není věda - základy první pomoci a prevence nemocí

Listopad:7. 11. 2013, 16.00 – 18.00 hod.

Téma: Vidíš, už to dokážu - kompetence, separace, identita, soběstačnost

Prosinec: 5. 12. 20213, 16.00 – 18.00 hod.

Téma: Základní dovednosti pro pečující osoby - podpora, pomoc, asistence

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund