Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Odborné sociální poradenství

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Kolpingova rodina Smečno » SMA / DMD » KONFERENCE SMA 2011

VIDEOZÁZNAM Z KONFERENCE  

 

Kolpingova rodina Smečno

Nadace Sirius

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta

Klinika dětské neurologie 2. LF UK Praha, FN Motol

pod záštitou náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské, primátora města České Budějovice Mgr. Juraje Thomy, děkanky Zdravotně sociální fakulty JU v ČB prof. PhDr. Valerie Tóthové, Ph.D.
a  prof. MUDr. Miloše Velemínského, CSc., dr.h.c.

pořádali
 16. -18. září 2011, ZSF JU v Českých Budějovicích, Boreckého 27

konferenci

Multidisciplinární péče o pacienty s nervosvalovými onemocněními se zvláštním zřetelem na spinální muskulární atrofii

/SMA/

 

 

SBORNÍK KONFERENCE (dokument Adobe PDF)SBORNÍK KONFERENCE

VÍCE O PROBĚHNUVŠÍ KONFERENCI - ZDE 

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu firmě

Nadace Agrofert

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu firmě