Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Odborné sociální poradenství

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Tel.: -
Mobil: 605 808 168
E-mail:
Funkce: Konzultantka projektu SMA

V r. 1992 dokončila studia na PeF UK. Od r. 2003 se aktivně věnuje dětem se zdravotním znevýhodněním. Je spoluautorkou metodických publikací o vzdělávání žáků se vzácnými onemocněními. V KR Smečno pracuje od dubna 2015 jako koordinátor projektu "Podpora rodin s SMA a dystrofiemi" a jako konzultantka domácí péče pro děti od 7let do dospělosti.
Svůj volný čas nejraději tráví s rodinou a s přáteli. Hlavními zájmy jsou kultura, psaní blogu, angličtina a práce s dětmi.

Děkujeme za podporu firmě

Nadace Agrofert

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu firmě