Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Kolpingova rodina Smečno » Dům rodin » Tipy na výlety » Královské město Slaný

Královské město Slaný

 

 

Královské město Slaný leží v Slánské tabuli, která tvoří severozápadní část celku zvaného Pražská plošina. Její dominantou je Slánská hora (330 m.n.m.). Městem, které leží cca 25 km severozápadně od Prahy, protéká Červený potok. 

Historie:   

Archeologické nálezy potvrzují pravěké osídlení města i jeho okolí od starší doby kamenné. Větší osídlení potvrzují také nálezy z 8. a 9. století, zejména na jihovýchodním svahu Slánské hory a jejího úpatí. K původu jména města se váže příběh z kroniky Václava Hájka z Libočan, který vypráví o objevení slaného pramene na úpatí Slánské hory služebníkem knížete Nezamysla Holotem a o následném založení osady "Slanej vrch". První písemná zpráva o Slaném je z roku 1262, ve které jmenuje Přemysl Otakar II. Slaný mezi města, odvádějící devátý díl tržních poplatků klášteru sv. Jiří na Pražském hradě. Na přelomu 13. a 14. století udělil Václav II. městu magdeburské právo a byl to asi i on, kdo povýšil Slaný na město královské s právem užívat znaku s figurou dvouocasého stříbrného Iva se zlatou korunkou a zbrojí v červeném poli. Na počátku husitských bouří se město řadilo spolu s Plzní, Žatcem, Louny, Pískem a Klatovy k městům, která jediná měla být spasena. V květnu 1420 vyrazili slánští spolu s lounskými a žateckými na pomoc Praze, čehož využil Vilém Zajíc z Hazmburka a s částí křižáckého vojska se lstí města zmocnil. Obrat ke starým pořádkům znamenala návštěva císaře Zikmunda ve Slaném. Od poloviny 15. století se město přiklonilo k jednotě poděbradské a oddaní Jiřímu z Poděbrad zůstali slánští i v době jeho panování. Hospodářský rozvoj města pokračoval za Vladislava Jagellonského i v počátcích vlády Habsburků. Růst města se zastavil až po prohře českých stavů na Bílé Hoře, kdy zdejší obyvatelstvo stálo na straně poražených. Jako jediné královské město bylo potrestáno tím, že od roku 1623 bylo dáno do zástavy a roku 1638 bylo prodáno smečenskému hraběti do dědičného vlastnictví Martiniců. V poddanství zůstalo až do roku 1794, kdy bylo vyvázáno a přešlo pod ochranu vrchnosti. Od 1.1.1796 se stal prvním ochranným pánem Karel Josef Clam-Martinic a ochranném poměru zůstalo město až do roku 1848. Po revoluci se Slaný stalo sídlem politického a soudního okresu. C.K. hejtmanství začalo úřadovat 15. února 1850. Zhruba od poloviny 19. století ožilo Slaný velkým rozvojem průmyslu zaměřeného především na potřeby slibně se rozvíjejícího zemědělství. Vývoj přerušily až obě světové války.   Od roku 1960 byl zrušen okres Slaný a jeho větší část, včetně města Slaný, byla sloučena pod okres Kladno. Po zrušení okresů se řadí do Středočeského kraje. 

 Partnerské vztahy: 

Slaný má partnerskou smlouvou s německým městem Pegnitz a slovenským městem Skalica. Dalšími spřátelenými městy jsou Guyancourt (Francie), Linlithgow (Skotsko) a v neposlední řadě Bolatice ve Slezsku. 

 Město je členem Sdružení měst s husitskou minulostí a tradicí, kterou prezentuje 13 měst v ČR a 6 měst v Německu, dále je členem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a v neposlední řadě sdružení Bohemia Centralis.

Muzeum slánek

Muzeum slánek, které můžete navštívit ve Slaném v prostorách Infocentra Pod Velvarskou branou.

Muzeum bylo založeno 1. dubna 2011.

Důvodem proč začít ve Slaném sbírat slánky se stala legenda o založení a pojmenování města knížetem Nezamyslem. Město Slaný dostalo svůj název od slaného pramene, který vytékal pod Slánskou horu a solnaři  z něj odpařováním na velkých pánvích sůl těžili. Sůl tedy ke Slanému neodmyslitelně patří. Sbírání soli by však bylo poněkud nepraktické, a tak jsme se rozhodli sbírat předměty v nichž obyčejně každý z nás sůl doma uchovává - slánky.

Sbírka byla vyhlášena jako veřejná, a tak sběratelští nadšenci začali nosit staré i nové slánky, které se povalují doma. Zájem veřejnosti byl překvapivě veliký. Slánky do sbírky věnovali nejen obyvatelé Slaného a blízkého okolí, ale také občané partnerských měst, nebo emigranti žijící dlouhodobě v zahraničí a mající stále pevné vazby na svůj rodný region.

Muzeum zahrnuje různé typy slánek. Podle typu materiálu máme slánky skleněné, keramické, porcelánové, umělohmotné či dřevěné. Dále mohou být slánky otevřené či uzavřené, podle toho, jestli sůl nabíráte prsty či ne.  Ve sbírce máme i slánky od slavných osobností např. slánku navrženou a vyrobenou architektem B. Šípkem speciálně pouze pro Muzeum slánek. Slánky z celé ČR ale i ty, které nám naši příznivci a obdivovatelé Muzea slánek vozí ze svých zahraničních dovolených. Slánku z Keni vyrobenou místními obyvateli také přímo pro naše muzeum. Samozřejmě zde najdete i největší funkční slánku na světě měřící přes 120 cm, do které se vejde až 40 kg soli. Slánky všemožných velikostí, typů, barev i tvarů připomínající i předměty, které byste se solí nikdy nespojovali.  V roce 2015 byla otevřena další místnost (slánek nám stále přibývá), které říkáme  "Slánkovna".  V té si můžete kromě slánek prohlédnout třeba model krystalické mřížky soli, pokus s odpařováním  soli  nebo obrázky různých velikostí solných krystalů. Během let se sbírka značně rozrostla a v roce 2018 již přesáhla hranici 2 800 slánek

Prostě něco, co jinde zcela jistě neuvidíte.

Každá slánka má své pořadové číslo a je přesně zaevidováno, na kterém místě je vystavená. Všichni naši dárci obdrželi Pamětní list se stejným číslem, jako má jimi darovaná slánka.

 Svoje zážitky a dojmy nejen z muzea nám pak mohou návštěvníci napsat do Pamětní knihy Muzea slánek.  .

Dále můžete navštívit:

Boží hrob a Slánská hora, Vlastivědné muzeum,  aquapark - (podrobné informace naleznete v těchto deskách).

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund