Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Kritériem přijetí rodiny do služby jsou podmínky, které vymezují cílovou skupinu služby raná péče

raná péče začíná na žádost rodiny, která má pochybnosti o vývoji svého dítěte

raná péče začíná na žádost rodiny s dítětem se zdravotním postižením

ranou péči může doporučit odborný lékař již při propuštění z porodnice

ranou péči doporučí pediatr či jiný odborník na základě posouzení vývoje dítěte

Za jakých okolností je poskytování rané péče ukončeno

na vaši vlastní žádost (stačí ústně)

dovršením 7. roku věku dítěte

 v případě, že po dobu 6 měsíců nedojde z vaší strany k žádnému kontaktu

Na plánované ukončení spolupráce budete poradcem upozorněni, v případě zájmu vám pomůže vyhledat organizace, které poskytují návazné služby.

 Spolupráce Střediska rané péče s rodinou končí vypracováním Zprávy o průběhu rané péče. Obsah zprávy stvrzujete svým podpisem, hotová zpráva pak bude předána pouze vám. Dalšímu pracovišti (např. speciální pedagogické centrum nebo mateřská škola) jen na základě vaší žádosti.

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund