Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Kolpingova rodina Smečno » Raná péče » Odlehčovací péče » KRITÉRIUM PRO POSKYTNUTÍ/NEPOSKYTNUTÍ ODLEHČOVACÍ

Odlehčovací služby se neposkytují osobám, které nespadají do výše uvedené skupiny:

 

-         osoby nesplňující podmínky, které jsou dané zákonem č.108/2006 Sb. – zák.44 pro odlehčovací službu

 

-     pokud zájemce žádá o soc.službu, kterou Kolpingova rodina Smečno neposkytuje

 

-         osobám, které jsou zcela nepohyblivé

 

-         osobám v karanténě

 

-         pokud nemá organizace dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby

 

-         osobám vyžadující nepřetržitou obsluhu jinou osobou (zpravidla příspěvek na péči stupeň 3 a 4) nebo specializovanou či zdravotní péči - zdravotní stav zájemce vyžaduje ústavní péči ve zdravotnickém zařízení

 

-         alkoholikům, osobám závislým na drogách, kteří nejsou schopni se podřídit pravidlům odlehčovací služby

 

-         občanům s psychiatrickým onemocněním

 

-         osobám s výraznými projevy agresivity vůči svému okolí i pracovníkům odlehčovací služby

 

-         osobám, kterým není organizace schopna splnit jejich speciální požadavky s ohledem k personálnímu, technickému a věcnému vybavení

 

U těchto vyjmenovaných skupin se předpokládá, že by odlehčovací služba nemohla zajistit bezpečnou a odbornou službu nebo by ohrozila bezpečí svých pracovníků, proto má právo zájemce ve výše uvedených případech odmítnout, odložit nebo nabídnout kontakt případně zprostředkování jiné odpovídající služby.

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund