Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Odborné sociální poradenství

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Kolpingova rodina Smečno » Raná péče » ODLEHČOVACÍ PÉČE » KRITÉRIUM PRO POSKYTNUTÍ/NEPOSKYTNUTÍ ODLEHČOVACÍ

Odlehčovací služby se neposkytují osobám, které nespadají do výše uvedené skupiny:

 

-         osoby nesplňující podmínky, které jsou dané zákonem č.108/2006 Sb. – zák.44 pro odlehčovací službu

 

-     pokud zájemce žádá o soc.službu, kterou Kolpingova rodina Smečno neposkytuje

 

-         osobám, které jsou zcela nepohyblivé

 

-         osobám v karanténě

 

-         pokud nemá organizace dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby

 

-         osobám vyžadující nepřetržitou obsluhu jinou osobou (zpravidla příspěvek na péči stupeň 3 a 4) nebo specializovanou či zdravotní péči - zdravotní stav zájemce vyžaduje ústavní péči ve zdravotnickém zařízení

 

-         alkoholikům, osobám závislým na drogách, kteří nejsou schopni se podřídit pravidlům odlehčovací služby

 

-         občanům s psychiatrickým onemocněním

 

-         osobám s výraznými projevy agresivity vůči svému okolí i pracovníkům odlehčovací služby

 

-         osobám, kterým není organizace schopna splnit jejich speciální požadavky s ohledem k personálnímu, technickému a věcnému vybavení

 

U těchto vyjmenovaných skupin se předpokládá, že by odlehčovací služba nemohla zajistit bezpečnou a odbornou službu nebo by ohrozila bezpečí svých pracovníků, proto má právo zájemce ve výše uvedených případech odmítnout, odložit nebo nabídnout kontakt případně zprostředkování jiné odpovídající služby.

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu firmě

Nadace Agrofert

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu firmě