Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

KURZ JE JIŽ UKONČEN.

VŠECHNY ZÚČASTNĚNÉ SLOŽILY ÚSPĚŠNĚ ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKU.

OBDRŽELY  CERTIFIKÁT  O REKVALIFIKACI.

 

REKVALIFIKAČNÍ KURZ OBSLUHY PC + MOTIVAČNÍ KURZ.

Termín: 22.2. - 13.5.2010

Na konci kurzu obdržíte certifikát MŠMT o rekvalifikaci Základů práce s PC

Celý kurz je zdarma, včetně zajištěného hlídání dětí během kurzů.

Vzdělávání je určeno pro následující cílové skupiny žen:

·         Ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny do práce

·         Ženy začínající podnikání a vykonávající samostatnou výdělečnou činnost

·         Ženy ohrožené nezaměstnaností

·         Ženy momentálně se ucházející o zaměstnání

Kurzy jsou poskytovány ženám s trvalým bydlištěm nebo sídlem svého zaměstnavatele na území Středočeského nebo Ústeckého kraje.

Časový rámec kurzu:

Motivační část bude probíhat  vždy v pondělí dopoledne v  8. 30 – 12. 00,

            v příjemném prostředí MC Rybička, Tomanova 1671, Slaný,

Tématické okruhy motivační části ( od 22.2. - 29.3.2010 ):

1.        Rodinné kompetence a jejich vazba na trh práce

2.        Sladění rodinného a pracovního života

3.        Komunikace v rodině

4.        Vlastní možnosti

5.        Zaměstnanecká práva, hledání zaměstnání

6.        Komunikace při vstupu do zaměstnání

 

Certifikovaný rekvalifikační počítačový kurz  - výuka probíhá v moderně vybavené počítačové učebně 3. ZŠ Slaný, Rabasova 821, v následujících termínech:

Zahájení v úterý 6.4.2010 odpoledne od 15:30 hod - 19:00 hod.

v úterý:        13.4., 20.4., 27.4., 4.5. 11.5.   -  od 15,30 - 19:00 hod.

ve čtvrtek:     8.4., 15.4., 22.4., 29.4., 13.5.  -  od 15:30 - 19:00 hod.

Tématické okruhy rekvalifikační části ( od 6.4. – 11.5.2010 ):

  1.        Konfigurace počítače, zásady práce s počítačem                             

  2.        Základy Windows, práce LAN, správa souborů                                 

  3.        Práce s textem, textový editor MS Word                                           

  4.        Internet                                                                                              

  5.        E-mail                                                                                                

  6.        Správa e-mailů, kontaktů, úkolů a kalendáře, MS Outlook             

  7.        Bezpečnostní zásadypři užívání výpočetní techniky                          

  8.        Tabulkový procesor (MS Excel / OpenOffice                         

  9.        Prezentační nástroje (MS PoverPoint / OpenOffice)                        

10.        Grafické a prezentační práce, záloha dat                                           

11.        Praktické použití témat probírané látky                                               

 

Kontakt: J. Vránová , tel. 775 558 011, e-mail: jitka.vranova@dumrodin.cz

 

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálmího fondu prostřednictvím

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund