Rekvalifikační kurz Základy účetnictví s využitím PC

+

zkrácený Motivační kurz

Termín zahájení: 1.11.  2010

 

Kurz je zdarma a je určen pro maminky na MD.

 

Zkrácený Motivační kurz je v rozsahu 12 vyučovacích hodin (3 x 4hod.).

Obsah kurzu:

1.      Rodinné kompetence a jejich vazba na trh práce

2.      Komunikace v rodině

3.      Komunikace při vstupu do zaměstnání

Absolvování zkráceného motivačního kurzu je podmínkou pro další odborné vzdělávání.

 

Základy účetnictví s využitím PC je kurzem rekvalifikačním v rozsahu 160 hodin.

Bude realizován jako odpolední, dvakrát v týdnu.

Obsah kurzu:

-     Předmět účetnictví a poučení BOZP                                           

-     Základy obsluhy PC                                                                  

-.    Účtování pomocí účetního softwaru                                         

-     Rozvaha                                                                                          

-     Účtování                                                                                          

-     Výsledovka                                                                        

-     Zúčtovací vztahy                                                                  

-     Účetní a daňový doklad                                                              

-     Hospodářský výsledek                                                        

-     Účtová osnova a účtový rozvrh                                                     

-     Nástroje a přehledy                                                                   

-     Časové rozlišení                                                             

-     Oceňování aktiv a závazků                                               

-     Účetní uzávěrka                                                               

-     Účetní závěrka                                                                

-     Právní minimum pro vedení účetnictví                               

-     Zaměstnanci                                                                   

-     Majetek                                                                           

-     Specifika účtování neziskové organizace                     

 

Kurzy se uskuteční se ve Slaném v Tomanově ulici 1671 (naproti bývalým kasárnám).

 

Informace a přihlášky můžete získat již nyní.

 

Kontakt: J. Vránová, tel.: 775  558 011, email: jitka.vranova@dumrodin.cz

Adresa kanceláře: Tomanova 1671, Slaný

 

Během kurzu je poskytováno bezplatné krátkodobé hlídání dětí

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund