Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Rekvalifikační kurz obsluhy  PC +  Motivační kurz

  

 

 

Během kurzu zajišťujeme hlídání dětí. Celý kurz je pro účastnice zdarma.

Na konci kurzu obdržíte certifikát MŠMT o rekvalifikaci základů práce s počítačem s platností po celé ČR.

 

Časový rámec kurzu:

 

Motivační část bude probíhat  vždy v pondělí dopoledne v  8.30 – 12.00 hod.příjemném prostředí Mateřského centra, Tomanova 1671, Slaný,

Tématické okruhy: 

 

 

1.       Rodinné kompetence a jejich vazba na trh práce

2.       Sladění rodinného a pracovního života

3.       Komunikace v rodině 

4.       Vlastní možnosti

5.       Zaměstnanecká práva, hledání zaměstnání 

6.       Komunikace při vstupu do zaměstnání

 

 

 

Certifikovaný rekvalifikační počítačový kurz   - výuka se uskuteční vždy v úterý a ve čtvrtek odpoledne v  15. 30 – 19.00 hod. v moderně vybavené  počítačové učebně 3. ZŠ Slaný, Rabasova 821.

 

 

 

Téma

Počet hodin

  1. Konfigurace počítače, zásady při práci s počítačem

 1

  2. Základy Windows, práce LAN, správa souborů

3

  3. Práce s textem, textový editor MS Word

8

  4. Internet

3

  5. E-mail

3

  6. Správa e-mailů, kontaktů, úkolů a kalendáře, MS Outlook

3

  7. Bezpečnostní zásady při užívání výpočetní techniky

2

  8. Tabulkový procesor (MS Excel / OpenOffice

   9

  9. Prezentační nástroje (MS PoverPoint / OpenOffice

4

10. Grafické a prezentační práce, záloha dat

2

11.Praktické použití témat probírané látky

2

 

Kontakt: J. Vránová , tel. 775 558 011, e-mail: jitka.vranova@dumrodin.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund