Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Kolpingova rodina Smečno » Raná péče » Lidé v rané péči

Tel.: -
Mobil: 777 222 425
E-mail:
Funkce: vedoucí rané péče

V Kolpingově rodině Smečno pracuje od roku 2014 jako konzultantka rané péče. Původní profesí je dětská zdravotní sestra, poté vystudovala magisterský obor speciální pedagogika. Od školních let se věnuje volnočasovým aktivitám pro děti. Její hlavní motivací pro tuto práci je zkvalitňování života dětí se vzácnými nervosvalovými onemocněními a jejich rodin. Svůj volný čas nejraději tráví s rodinou a přáteli, výlety do přírody fotografováním a kreslením.

Tel.: -
Mobil: 775 965 616
E-mail:
Funkce: Konzultantka rané péče

V Kolpingově rodině Smečno pracuje od roku 2015 jako konzultantka rané péče pro Středočeský kraj. Původní profesí je zdravotní sestra. Po té vystudovala magisterský obor speciální pedagogiku a v současné době dokončuje studium logopedie na Karlově univerzitě. Během 17ti leté praxe ve speciální škole, měla možnost učit děti s různými typy a stupni postižení  - tělesným, mentálním, smyslovým, žáky s poruchami řeči, autismem, ale i s kombinovaným postižením. Mezi její  další koníčky patří toulky přírodou, sport a hudba. Je vdaná, má dvě dcery.

Tel.: -
Mobil: 777 558 053
E-mail:
Funkce: Konzultantka rané péče

Původní profesí zdravotní sestra, dále vystudovala magisterský obor Rehabilitační psychosociální péče a v doktorském programu Specializaci ve zdravotnictví na Jihočeské univerzitě. V oblasti sociálních služeb pracovala již jako student u dívky s diagnózou spinální muskulární atrofie. Od roku 2011 pracovala jako koordinátor osobní asistence v neziskové organizaci. Již devět let se aktivně věnuje canisterapii. Mezi její aktivní koníčky patří turistika, kolo a lyže. Odpočívá při hudbě, dobré kávě a kvalitní knize.

Tel.: -
Mobil: 702 037 241
E-mail:
Funkce: Poradce rané péče

V Kolpingově rodině Smečno pracuje od roku 2017 jako konzultantka rané péče pro Jihomoravský kraj. Původně studovala ekonomii, dále vystudovala sociální pedagogiku na UTB ve Zlíně. V oblasti sociálních služeb pracovala 3 roky v rané péči pro děti s kombinovaným postižením a autismem. Aktivně se zajímá o alternativní druhy vzdělávání, hlavně o Montessori pedagogiku. Mezi její koníčky patří jóga a zdravý životní styl. Je vdaná a s manželem se stará o dva syny.

Tel.: -
Mobil: 728 836 049
E-mail:
Funkce: Psycholog - krizová intervence pro klienty

Psycholožka, psychoterapeutka a supervizorka s bohatou praxí z různých oblastí práce s lidmi. Je členkou Fakulty zdravotnických věd a přednášející Filozofické fakulty Univerzity Palackého.Vystudovala magisterský a doktorský klinický program v oboru psychologie. Psychoterapeutické vzdělání započala výcvikem v krizové intervenci (Remedium Praha), navázala systemicky orientovaným psychoterapeutický výcvikem Umění terapie (GI, Praha), supervizním výcvikem (Hestia, Praha) a dílčími kratšími vzdělávacími bloky (např. hypnoterapie, prof. Kratochvíl, Kroměříž). Největším učitelem pro ni však zůstává setkávání s lidmi - i v oněch těžkých životních chvílích. Je vděčná za příležitost díky takovým setkáním pracovat na tom, co je v životě opravdu důležité: pokoře, lásce, naději... 

Tel.: -
Mobil: 777 558 400
E-mail:
Funkce: Konzultantka rané péče

Působí v rané péči od začátku roku 2018. Vystudovala sociální pedagogiku a sociální práci na vyšší odborné škole a následně na Karlově univerzitě. Nyní dálkově studuje speciální pedagogiku a učitelství v zahraničí. Na UK se začala zabývat problematikou SMA, o které psala bakalářskou práci. Následně se účastnila letního pobytu pro děti s nervosvalovým onemocněním. Aktuálně se také věnuje primární prevenci na školách. Mezi její koníčky patří vaření, cestování, poznávání přírody a památek.

Tel.: -
Mobil: 606 725 114
E-mail:
Funkce: Psychoterapeut –psychoterapie a krizové intervence

Zdravotní sestra, sociální pracovnice, psychoterapeutka. V současnosti studuje obor Řízení a supervize v sociálních a zdravotních zařízeních na Karlově Univerzitě se specializací na supervizi v sociálních službách. Profesní rozvoj je pro ni velkým koníčkem, který jí umožňuje naplňovat její osobní vizi pomáhat lidem v obtížných životních situacích. Mimo práci miluje chvíle s dětmi, sdílení s přáteli, hudbu, přírodu, práci se dřevem dobré jídlo a lenošení. V Ranné péči pracuje jako externí psychoterapeutka od roku 2017. Poskytuje kontinuální psychoterapeutickou podporu či krizovou pomoc klientům. Pracuje s dětmi i dospělými, a to ve formě individuální, párové či rodinné. Při práci (nejen) s dětmi využívá mimo rozhovor také herní terapeutické pískoviště, obrázkové karty a figurky.

Tel.: -
Mobil: + 420 775 558 252
E-mail:
Funkce: Sociální pracovník

Tel.: -
Mobil: 605 239 086
E-mail:
Funkce: konzultantka domácí péče

Tel.: -
Mobil: 739 888 672
E-mail:
Funkce: Poradkyně rané péče

Po gymnáziu pracovala několik let jako učitelka na kytaru v ZUŠ v Praze. Vystudovala obor sociální práce na  ETF UK. Pět let se věnovala přímé práci s rodinami v NRP. Nyní pracuje jako poradkyně rané péče. Je ve výcviku IDdR - Citlivé doprovázení dítěte a rodiny. Mezi její koníčky patří hudba, kultura, turistika. Žije v Praze a vychovává  3 děti.

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund