Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Tel.: -
Mobil: 777 558 778
E-mail:
Funkce: Vedení organizace

Řídí jak organizační složku (ekonom,  administrativní pracovnice, ) tak odbornou složku ( vedoucí jednotlivých služeb). Má rozhodovací pravomoci. Je zodpovědná za celkové výstupy a přínosy všech projektů. Vybírá členy týmu. Mezi hlavní činnosti patří stanovování priorit, delegování pravomocí, monitorování realizace služby, poskytování vedení a podporu týmu. Je zodpovědná za celkové hospodaření organizace. Vytváří kontakty prospěšné rozvoji organizace a jejích služeb. Spolupodílí se na tvorbě a vyhodnocování strategických plánů organizace. Zastupuje organizaci navenek. Připravuje a zodpovídá za podklady o chodu sdružení pro členy správní rady sdružení, revizní komise a Členského shromáždění. V projektu Partnerské a rodičovské pobyty vystupuje zároveň jako realizátorka. Vytváří a zodpovídá za náplň, ideu a inovace projektu, koordinuje činnost odborných poradců, odborné asistentky a hlavní pečovatelky, spolupodílí se na sestavování  rozpočtu, řeší otázky spojené s provozem. V roce 1993 založila se svým manželem nejstarší projekt Dům rodin. Je vdaná, má 3 děti. Ve svém volném čase ráda relaxuje fyzickou prací na zahradě, jízdou na kole, vysokohorskou turistikou, lyžováním a jachtingem.

Tel.: -
Mobil: 777 222 425
E-mail:
Funkce: vedoucí rané péče

V Kolpingově rodině Smečno pracuje od roku 2014 jako konzultantka rané péče. Původní profesí je dětská zdravotní sestra, poté vystudovala magisterský obor speciální pedagogika. Od školních let se věnuje volnočasovým aktivitám pro děti. Její hlavní motivací pro tuto práci je zkvalitňování života dětí se vzácnými nervosvalovými onemocněními a jejich rodin. Svůj volný čas nejraději tráví s rodinou a přáteli, výlety do přírody fotografováním a kreslením.

Tel.: -
Mobil: 777 558 057
E-mail:
Funkce: Rodinný poradce, vedoucí RP Slaný

V Kolpingově rodině Smečno pracuje od roku 2008. Vystudoval speciální pedagogiku a absolvoval pětiletý sebezkušenostní výcvik v hlubinně orientované psychoterapii. Otec dvou synů. Rád jezdí na kole.

Tel.: -
Mobil: 775 965 616
E-mail:
Funkce: Konzultantka rané péče

V Kolpingově rodině Smečno pracuje od roku 2015 jako konzultantka rané péče pro Středočeský kraj. Původní profesí je zdravotní sestra. Po té vystudovala magisterský obor speciální pedagogiku a v současné době dokončuje studium logopedie na Karlově univerzitě. Během 17ti leté praxe ve speciální škole, měla možnost učit děti s různými typy a stupni postižení  - tělesným, mentálním, smyslovým, žáky s poruchami řeči, autismem, ale i s kombinovaným postižením. Mezi její  další koníčky patří toulky přírodou, sport a hudba. Je vdaná, má dvě dcery.

Tel.: -
Mobil: 777 558 053
E-mail:
Funkce: Konzultantka rané péče

Původní profesí zdravotní sestra, dále vystudovala magisterský obor Rehabilitační psychosociální péče a v doktorském programu Specializaci ve zdravotnictví na Jihočeské univerzitě. V oblasti sociálních služeb pracovala již jako student u dívky s diagnózou spinální muskulární atrofie. Od roku 2011 pracovala jako koordinátor osobní asistence v neziskové organizaci. Již devět let se aktivně věnuje canisterapii. Mezi její aktivní koníčky patří turistika, kolo a lyže. Odpočívá při hudbě, dobré kávě a kvalitní knize.

Tel.: -
Mobil: 702 037 241
E-mail:
Funkce: Poradce rané péče

V Kolpingově rodině Smečno pracuje od roku 2017 jako konzultantka rané péče pro Jihomoravský kraj. Původně studovala ekonomii, dále vystudovala sociální pedagogiku na UTB ve Zlíně. V oblasti sociálních služeb pracovala 3 roky v rané péči pro děti s kombinovaným postižením a autismem. Aktivně se zajímá o alternativní druhy vzdělávání, hlavně o Montessori pedagogiku. Mezi její koníčky patří jóga a zdravý životní styl. Je vdaná a s manželem se stará o dva syny.

Tel.: -
Mobil: 728 836 049
E-mail:
Funkce: Psycholog - krizová intervence pro klienty

Psycholožka, psychoterapeutka a supervizorka s bohatou praxí z různých oblastí práce s lidmi. Je členkou Fakulty zdravotnických věd a přednášející Filozofické fakulty Univerzity Palackého.Vystudovala magisterský a doktorský klinický program v oboru psychologie. Psychoterapeutické vzdělání započala výcvikem v krizové intervenci (Remedium Praha), navázala systemicky orientovaným psychoterapeutický výcvikem Umění terapie (GI, Praha), supervizním výcvikem (Hestia, Praha) a dílčími kratšími vzdělávacími bloky (např. hypnoterapie, prof. Kratochvíl, Kroměříž). Největším učitelem pro ni však zůstává setkávání s lidmi - i v oněch těžkých životních chvílích. Je vděčná za příležitost díky takovým setkáním pracovat na tom, co je v životě opravdu důležité: pokoře, lásce, naději... 

Tel.: -
Mobil: 739 339 081
E-mail:
Funkce: Rodinná poradkyně

V Kolpingově rodině se věnuje převážně manželskému, párovému a rodinnému poradenství. Vystudovala obor sociální práce se zaměřením na aplikovanou psychoterapii a je absolventkou výcviku v integrativní rodinné terapii Institutu Petra Boše vedeného Dr. Jitkou Vodňanskou a Mgr. Zdeňkem Mackem. Ve volném čase nejraději dovádí i lenoší se svými dětmi.

Tel.: -
Mobil: 777 558 400
E-mail:
Funkce: Konzultantka rané péče

Působí v rané péči od začátku roku 2018. Vystudovala sociální pedagogiku a sociální práci na vyšší odborné škole a následně na Karlově univerzitě. Nyní dálkově studuje speciální pedagogiku a učitelství v zahraničí. Na UK se začala zabývat problematikou SMA, o které psala bakalářskou práci. Následně se účastnila letního pobytu pro děti s nervosvalovým onemocněním. Aktuálně se také věnuje primární prevenci na školách. Mezi její koníčky patří vaření, cestování, poznávání přírody a památek.

Tel.: -
Mobil: 601 121 552
E-mail:
Funkce: Provozní asistentka, objednávky

V Kolpingově rodině pracuje od září roku 2019, jako asistentka ředitelky a vyřizuje objednávky pro Dům rodin Smečno. Vystudovala ISŠP na Jarově - obor Management dopravy, pošt a telekomunikací. Po studiu pracovala řadu let, jako vedoucí pošty. Miluje svou rodinu, práci, turistiku a ve volném čase se věnuje krom dětí i výtvarné tvorbě.

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund