Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Tel.: -
Mobil: 777 558 600
E-mail:
Funkce: Rodinný poradce

V Kolpingově rodině pracuje od roku 2019 v rodinné poradně jako rodinný poradce.Vystudoval speciální pedagogiku, absolvoval sebezkušenostní výcvik v psychoterapii a supervizní výcvik.

Tel.: -
Mobil: 606 725 114
E-mail:
Funkce: Psychoterapeut –psychoterapie a krizové intervence

Zdravotní sestra, sociální pracovnice, psychoterapeutka. V současnosti studuje obor Řízení a supervize v sociálních a zdravotních zařízeních na Karlově Univerzitě se specializací na supervizi v sociálních službách. Profesní rozvoj je pro ni velkým koníčkem, který jí umožňuje naplňovat její osobní vizi pomáhat lidem v obtížných životních situacích. Mimo práci miluje chvíle s dětmi, sdílení s přáteli, hudbu, přírodu, práci se dřevem dobré jídlo a lenošení. V Ranné péči pracuje jako externí psychoterapeutka od roku 2017. Poskytuje kontinuální psychoterapeutickou podporu či krizovou pomoc klientům. Pracuje s dětmi i dospělými, a to ve formě individuální, párové či rodinné. Při práci (nejen) s dětmi využívá mimo rozhovor také herní terapeutické pískoviště, obrázkové karty a figurky.

Tel.: -
Mobil: 724 738 703
E-mail:
Funkce: provozní asistentka Domu rodin Smečno, pečovatelka

V Kolpingově rodině pracuje od roku 2005. V současné době má na starost ubytování a pohodlí našich klientů v Domě rodin, programy pro děti a jejich péči, jako vyškolený pracovník v sociálních službách. Ráda se stará a pečuje nejen o své dvě děti, ale i své svěřence.  Mezi její koníčky patří vaření a latinskoamerické tance.

Tel.: -
Mobil: + 420 775 558 252
E-mail:
Funkce: Sociální pracovník

Tel.: -
Mobil: 605 239 086
E-mail:
Funkce: konzultantka domácí péče

Tel.: -
Mobil: 739 888 672
E-mail:
Funkce: Poradkyně rané péče

Po gymnáziu pracovala několik let jako učitelka na kytaru v ZUŠ v Praze. Vystudovala obor sociální práce na  ETF UK. Pět let se věnovala přímé práci s rodinami v NRP. Nyní pracuje jako poradkyně rané péče. Je ve výcviku IDdR - Citlivé doprovázení dítěte a rodiny. Mezi její koníčky patří hudba, kultura, turistika. Žije v Praze a vychovává  3 děti.

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund