Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Odborné sociální poradenství

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Externí lektoři zaměstnaní na DPP: Vedou skupinové setkání partnerů, zaměřené na témata související s problematikou zdravého fungování rodiny a podpoře partnerského vztahu. Jsou odpovědni za odbornou kvalitu realizovaného programu.

Tel.: -
Mobil: 777 558 006
E-mail:
Funkce: Koordinátorka projektu RCS

V Kolpingově rodině je zaměstnána od roku 2009. V současné době pracuje jako odborná asistentka. Je vdaná a s manželem vychovávají jednoho syna. Má ráda tanec a přírodu.

Tel.: -
Mobil: 777 558 600
E-mail:
Funkce: Rodinná poradkyně

V Kolpingově rodině se věnuje převážně manželskému, párovému a rodinnému poradenství. Vystudovala obor sociální práce se zaměřením na aplikovanou psychoterapii a je frekventantkou výcviku v integrativní rodinné terapii Institutu Petra Boše vedeného Dr. Jitkou Vodňanskou a Mgr. Zdeňkem Mackem. Ve volném čase nejraději dovádí i lenoší se svými dětmi a čte Harryho Pottera.

Tel.: -
Mobil: 601 121 552
E-mail:
Funkce: Asistentka pro rodiny, objednávky

Tel.: -
Mobil: -
E-mail:
Funkce: Asistentka provozu

Tel.: -
Mobil: -
E-mail: -
Funkce: -

Tel.: -
Mobil: 777 558 400
E-mail:
Funkce: Konzultantka rané péče

Působí v rané péči od začátku roku 2018. Vystudovala sociální pedagogiku a sociální práci na vyšší odborné škole a následně na Karlově univerzitě. Nyní dálkově studuje speciální pedagogiku a učitelství v zahraničí. Na UK se začala zabývat problematikou SMA, o které psala bakalářskou práci. Následně se účastnila letního pobytu pro děti s nervosvalovým onemocněním. Aktuálně se také věnuje primární prevenci na školách. Mezi její koníčky patří vaření, cestování, poznávání přírody a památek.

Tel.: -
Mobil: +420 702 037 241
E-mail:
Funkce: Projektový manažer

Děkujeme za podporu firmě

Nadace Agrofert

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu firmě