Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Ludmila Janžurová

Ludmila Janžurová
Pozice: Vedení organizace
Tel.: -
Mobil: 777 558 778
E-mail:

Řídí jak organizační složku (ekonom,  administrativní pracovnice, ) tak odbornou složku ( vedoucí jednotlivých služeb). Má rozhodovací pravomoci. Je zodpovědná za celkové výstupy a přínosy všech projektů. Vybírá členy týmu. Mezi hlavní činnosti patří stanovování priorit, delegování pravomocí, monitorování realizace služby, poskytování vedení a podporu týmu. Je zodpovědná za celkové hospodaření organizace. Vytváří kontakty prospěšné rozvoji organizace a jejích služeb. Spolupodílí se na tvorbě a vyhodnocování strategických plánů organizace. Zastupuje organizaci navenek. Připravuje a zodpovídá za podklady o chodu sdružení pro členy správní rady sdružení, revizní komise a Členského shromáždění. V projektu Partnerské a rodičovské pobyty vystupuje zároveň jako realizátorka. Vytváří a zodpovídá za náplň, ideu a inovace projektu, koordinuje činnost odborných poradců, odborné asistentky a hlavní pečovatelky, spolupodílí se na sestavování  rozpočtu, řeší otázky spojené s provozem. V roce 1993 založila se svým manželem nejstarší projekt Dům rodin. Je vdaná, má 3 děti. Ve svém volném čase ráda relaxuje fyzickou prací na zahradě, jízdou na kole, vysokohorskou turistikou, lyžováním a jachtingem.

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund