Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PSYCHOREHABILITAČNÍ POBYT SMEČNO

 

Ve dnech 3. – 4. září jsem se zúčastnila jako dobrovolník Psychorehabilitačního pobytu ve Smečně. Ze začátku jsem z toho měla docela obavy, protože jsem jela do neznámého prostředí a nevěděla jsem, co mě tam čeká.

Poté, co jsem obdržela od p. Mgr. Dušánka informace, začala jsem hledat spojení do Smečna. Zjistila jsem, že se tam dostanu pouze autobusem a že nejlepší bude jet od nás autobusem do Kladna a pak do Smečna a také jsem si nakreslila mapku, jak se ze zastávky autobusu dostanu až k Domu rodin. Do Smečna jsem vyrazila v pátek odpoledne, měla jsem samozřejmě strach, že do Domu rodin netrefím, i když jsem měl nakreslenou mapu. Hned po výstupu jsem se raději zeptala, jak se k Domu rodin dostanu. Jako prvních jsem se zeptala lidí, co se mnou jeli autobusem, ti nevěděli, což mě dost překvapilo, protože pán ve Smečně bydlel. Pak jsem se zeptala lidí na zastávce – ti mě pouze řekli, že mám jít stále nahoru. Tak jsem si říkala, že teda nevím, zda tam vůbec dojdu. Naštěstí jsem pak potkala jednu paní, která venčila pejska a ta mi řekla úplně přesně, jak se k Domu rodin dostanu. Zhruba okolo 18. hod jsem konečně byla na místě. Hned u vchodu mě přivítal p. Mgr. Dušánek a poté následovalo seznámení s rodinami a s Mgr. Dášou Světlíkovou. Pak už nás čekala večeře, po ní měli rodiče dětí už svůj program a společně s Mgr. Dášou Světlíkovou jsme se starali o děti, které už přijely do Smečna v pátek. Samozřejmě jsem z toho měla docela strach, protože jsem ze začátku nevěděla, jak mě děti mezi sebe přijmou, také jsem se bála, abych dětem nějak neublížila, když by děti chtěly z vozíku dolů a lehnout si na zem. Ale moje obavy byly zbytečné, děti mě hned vzaly mezi sebe, a když si děti chtěly sednout nebo lehnout mimo vozík (neoblíbenější místo k ležení a sezení byl domeček v herně), tak si řekly, zda leží/sedí dobře a pohodlně. Také jsem si myslela, že děti budou hodně shánět rodiče, že se jim bude stýskat, ale opak byl pravdou. Děti si hrály a na rodiče si nevzpomněly. Pak si rodiče děti převzali a šli je umýt a dát je spát. Pak jsem ještě s rodiči chvíli poseděla a poslouchala jejich vyprávění o tom, jak jim lékaři sdělili diagnózu nemoci jejich dítěte. Musím říci, že jsem byla docela šokovaná, jakým stylem někteří lékaři rodičům oznámili, že jejich dítě má SMA. Myslím si, že někdy jim to řekli opravdu hrubým způsobem.

Druhý den po snídani čekal mě a ostatní pečovatele celodenní program s dětmi. Opět jsem měla trochu strach, jak to zvládnu. První část programu bylo zábavné dopoledne s klauny. Moc se mi to líbilo, klauni to měli moc pěkně připravené, ukázali dětem také pár kouzel, měli připravené soutěže pro děti a na závěr dopoledne dětem namalovali na obličej to, co si vybrali z předlohy – např. pirát nebo různé ornamenty. Po tomto programu nás čekal oběd s dětmi a potom některé děti šly spát a někteří šli ven, protože tam bylo krásně. Pak následovalo divadelní představení, které bylo taky moc pěkné. Poté následovala arteterapie, ale to moc děti nebavilo, spíš si chtěly hrát a jezdit po budově sem a tam. Pak nás čekala večeře a ještě hraní s dětmi. Okolo 19. hod jsem odjela domů.

Na rehabilitačním pobytu ve Smečně se mi moc líbilo. Ze začátku jsem sice měla strach, ale bylo to úplně v pohodě. Děti byly úžasné, mají můj obdiv, jak zvládají to svoje postižení a jak se s tím naučili žít, i když je mi jich líto. Také mě překvapilo, že děti se vůbec nesháněly po rodičích. Také to pro mě byla velmi cenná zkušenost. A opět jsem se utvrdila vtom, že práce s dětmi/lidmi s postižením mě bude bavit.

Monika Horáčková

studentka speciální pedagogiky

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund