Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Muzikoterapie

Muzikoterapie jako jedna z uměleckých terapií působí na člověka celostně; využívá hudby, ticha, rytmu, zvuků, tónu, zpěvu, často v návaznosti na pohyb či výtvarnou tvorbu. Léčebnou metodou je jednak vytváření nebo podílení se na hudbě, tak i její poslouchání, vnímání či jiné kreativní zpracování. Zpěv a práce s dechem má velký vliv na další tělesné a psychické procesy. Hudba může působit relaxačně, dráždivě či stimulovat energii. Hudba dokáže snižovat psychickou tenzi, pomáhá při koncentraci a příznivě ovlivňuje řadu procesů v našem těle.

Kurz je zaměřen na prožitek. Při cvičeních využijeme současné muziko-terapeutické metody: poslech hudby, hudební interpretace, hudební improvizace, pohyby na hudbu aj. Společná cvičení a hry dávají příležitost rozvíjet u dospělých i u dětí muzikálnost, smysl pro rytmus, spolupráci aj. Tvořivá činnost pomáhá udržovat duševní rovnováhu.

Cílem je nabídnout setkání - zkušenost s muzikoterapií a možnost využít naučených technik a postupů v dalším životě.

Pojďte si hrát se zvuky a pohybem svého těla! Připojte se ke společnému zpěvu, tanci a improvizaci na hudební nástroje!

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund