Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

   . Doprovázení
-          s poradcem můžete sdílet všechny pochybnostii, které se týkají vašeho děťátka, jeho vývoje i budoucího života, můžete se na něj obracet i v tíživých (krizových) situacích  
 . Posuzování vývoje dítěte
 -          poradce posoudí stávající dovednosti dítěte, ze kterých lze vycházet při navozování herních situací stimulujících vývoj dítěte. Poradce vychází zejména z pozorování přirozených projevů dítěte (spontánní hra, komunikace, sociální oblast) a z toho, co mu o svém dítěti prozradíte vy sami.  
 . Navrhování činností podporující rozvoj dítěte
 -          poradce zná zákonitosti běžného vývoje a navrhuje pro dítě takové činnosti, které podporují rozvoj jeho dovedností
 -          prioritou jsou vždy ty dovednosti, které vy sami považujete za důležité
 -          plán rozvoje dítěte včetně návrhu vhodných pomůcek lze na vaše přání vyhotovit písemně 
  . Půjčování hraček, pomůcek a literatury
 -          předměty k zapůjčení vybírá obvykle poradce na základě vašeho přání a potřeb dítěte. Poradce může půjčit max.3 pomůcky. Při zapůjčení se podepisuje výpůjční list. 
. Výchovné poradenství
 -          poradce pomáhá při hledání optimálních výchovných postupů   
 . Seznámení s aktuální nabídkou rehabilitačních pomůcek a se způsobem jejich získávání
 -          poradce usnadní orientaci na aktuálním trhu rehabilitačních pomůcek a poradí, jak pomůcku získat
 
. sociálně právní poradenství
 -          poradce informuje o dávkách státní sociální podpory a sociální péče, o možnostech jejich získání
 -          poradce asistuje při sestavování žádosti o tyto dávky   
 . Zprostředkování kontaktů na odborná pracoviště
 -          poradce poskytne kontakty na odborná (zdravotnické, psychologické, logopedické aj.) pracoviště, která jsou schopna vyhovět potřebám rodin s nejmenšími dětmi  
 . Návrh možností zařazení dítěte do předškolního zařízení, kontaktování konkrétního   zařízení, spolupráce při adaptaci
 -          poradce  pomáhá při vyhledávání, příp. kontaktování předškolního zařízení  a s vyhledáním speciálně pedagogického centra, které bude nadále s předškolním zařízením spolupracovat  
. Návrh možností využívání sociálních a dalších návazných služeb
 -          poradce má přehled o sociálních službách (asistenční a odlehčovací služby, stacionáře) či jiných aktivitách (mateřská centra), které vám mohou pomoci v péči o dítě   
 . Pomoc při získávání finančních prostředků pro potřeby dítěte
 -          v případě, že potřebujete pro zajištění potřeb dítěte zvýšené finanční prostředky (např. na nákup pomůcky, léků…), může vám poradce pomoci při hledání příp. oslovení nadací či sponzorů, vaši žádost může podpořit písemným vyjádřením  
. Vypracování zprávy o vývoji či potřebách dítěte
 -          poradce vypracuje písemnou zprávu o vývoji či potřebách dítěte na vaši žádost případně i pro třetí stranu (např. pro navázání spolupráce s jinou sociální službou, jako přílohu k žádosti o příspěvek na péči či žádost o finanční podporu)  
. Doprovod při návštěvě lékaře nebo instituce
 -          v opodstatněných případech vás  poradce doprovodí k lékaři, jinému odborníkovi či k jednání v  instituci   
 . Zprostředkování kontaktů mezi rodinami navzájem
 -          poradce vám může zprostředkovat kontakt s jinou uživatelskou rodinou, která řeší podobné problémy jako vy
-         poradce vám doporučí vhodný program z nabídky naší organizace, která má zkušenosti s organizací psycho-rehabilitačních pobytů pro rodiny s dětmi s určitým typem postižení a zastřešuje projekt Podpora rodin s SMA 

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund