Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Kolpingova rodina Smečno » SMA / DMD » Nemoci periferního motoneuronu

Nemoci periferního motoneuronu

Nemoci se projevují poruchou funkce periferního motoneuronu (který odpovídá za vědomé pohyby svalů) spojenou se snížením svalové síly a snížením reflexů. Příčinou onemocnění bývá postižení buněk v předních rozích míšních, demyelinizace nebo axonální degenerace při dědičných nebo zánětlivých neuropatiích. Degenerativní proces postihující periferní nervový systém je zpravidla různě progredující. Diferenciální diagnostiku umožňuje elektromyografické vyšetření a molekulární diagnostika. Tato vyšetření vyloučí svalovou dystrofii (Habrlová in Neurologie pro praxi 4/2002, s. 179).

Mezi nejčastější nemoci periferního motoneuronu patří: (Jedlička, 2005).
Proximální spinální svalové atrofie s maximem postižení kořenového svalstva
se podle rychlosti progrese dělí na akutní, přechodnou a chronickou formu.

Typ I – akutní infantilní forma (Werdnigův-Hoffmannův syndrom);

Typ II – přechodná pozdně infantilní forma (chronický typ Werdnigovy-

Hoffmannovy choroby);

Typ III – juvenilní či časně adultní forma (Kugelbergův-Welanderové syndrom);

Typ IV – vlastní adultní forma (Aranův-Duchenneův syndrom).

Distální spinální svalová atrofie má oproti proximální formě převahu klinických příznaků a snížení svalové síly zejména na distální části horních i dolních končetin. Má poměrně pomalý průběh a nemocným nezkracuje výrazněji život. Dědičnost je autosomálně dominantní i recesivní.

Hereditární (dědičné) neuropatie tvoří různorodou skupinu a jsou nejčastějším nervosvalovým onemocněním. Příznaky onemocnění bývají různorodé, často se projevují pouze minimálně. Mnozí pacienti si nemoci nejsou vědomi, ačkoliv při elektromyografickém vyšetření je patrné. Jednotlivé onemocnění lze zjistit z molekulárních genetických vyšetření.
(JEDLIČKA,P.;.KELLER,O. Speciální neurologie. 1.,vydání. Praha: Galén,  2005. 424s. ISBN  80-7262-312-5.).

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund