Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Kolpingova rodina Smečno je určena pro děti se zdravotním postižením, především pro děti s poruchou autistického spektra a děti s nervosvalovým onemocněním SMA a DMD. Vznikla za účelem pomoci rodinám v péči o svoje dítě, kdy rodič, nebo pečující osoba získá čas pro odpočinek, obstarání si osobních záležitostí a může se věnovat sobě či ostatním členům rodiny. 

Dětem se zdravotním postižením, ve věku od 3 do 15 let, je v čase, kdy jsou bez svých rodičů zajištěna komplexní péče. Zprostředkováváme specializované aktivity, které vedou k jejich rozvoji a podpoře samostatnosti např. muzikoterapie nebo arteterapie. Při naší práci s dětmi s autismem využíváme znalosti SON-RISE programu.


Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund