Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

O Sdružení


Kolpingova rodina Smečno je občanské sdružení, které bylo založeno ustanovujícím členským shromážděním Kolpingovy rodiny Smečno, jehož cílem je pořádat a dále rozvíjet preventivní programy pro rodiny a svým působením obhajovat na veřejnosti smysl rodiny a její nezastupitelnou roli.

Historie sdružení
Kolpingova rodina Smečno byla založena 30.3.2001 s cílem pokračovat a naplňovat aktivity původního občanského sdružení Dům rodin. Hlavním důvodem vzniku sdružení byla poptávka po prorodinných službách, které by vedly k upevňování manželství a rodiny. Jeho existence se stala zároveň protiváhou ke stoupajícím negativním trendům ve společnosti jako zvyšující se rozvodovost, snižující se míra sňatečnosti, porodnosti a podílu dětí narozených v manželství. Vytčené cíle organizace jsou v souladu s koncepčními dokumenty Národní zpráva o rodině (2004) a Národní koncepce rodinné politiky (2005).

Orgány sdružení

Stanovy
 

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund