Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Odborné sociální poradenství

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborná složka


Preventivní programy na podporu fungující rodiny

Partnerské a rodičovské pobyty

Realizátor: Ludmila Janžurová . Vytváří a zodpovídá za náplň, ideu a inovace projektu, koordinuje činnost odborných poradců, odborné asistentky a hlavní pečovatelky, spolupodílí se na sestavování rozpočtu, řeší otázky spojené s provozem.
Externí lektoři zaměstnaní na DPP: Vedou skupinové setkání partnerů, zaměřené na témata související s problematikou zdravého fungování rodiny a podpoře partnerského vztahu. Jsou odpovědni za odbornou kvalitu realizovaného programu.
Odborná asistentka: Eva Válková. Zajišťuje plynulý chod služby,vyřizuje objednávky a platby klientů, ubytovává je a seznamuje je s řádem Domu rodin a se všemi jeho nabídkami, možnostmi a pravidly. Je pro klienta hlavní kontaktní osobou. Má na starost zaznamenávání všech změn v souvislosti s naplňováním služby projektu. Řeší hlášení závad na provozní úrovni.
Hlavní pečovatelka: Koordinuje práci ostatních pečovatelek, sama se podílí na pečování o děti, komunikuje s rodiči ve vztahu k potřebám jejich dětí.Pečovatelka pečuje o dítě v době, kdy se rodiče účastní připraveného odborného programu. Odpovídá za bezpečnost dítěte a podle jeho věku mu vytváří adekvátní zábavný program.
Pečovatelky: Pečovatelky pečují o dítě v době, kdy se rodiče účastní připraveného odborného programu. Odpovídá za bezpečnost dítěte a podle jeho věku mu vytváří adekvátní zábavný program. Pracují pod vedením hlavní pečovatelky.

Relaxačně- terapeutické programy pro matky na mateřské dovolené

Realizátorka: Ludmila Janžurová. Vytváří a zodpovídá za náplň, ideu a inovace projektu, koordinuje činnost odborných poradců, odborné asistentky a hlavní pečovatelky, spolupodílí se na sestavování rozpočtu, řeší otázky spojené s provozem.
Lektorka : PhDr. Daniela Krausová, pomocí nabídkového listu zprostředkovává matkám škálu témat, ze kterých si matky samy vybírají. Vede skupinové setkání matek, zaměřené na témata související s problematikou zdravého fungování rodiny a podpoře matky na mateřské dovolené. Je odpovědná za odbornou kvalitu realizovaného programu.
Odborná asistentka: Eva Válková.Zajišťuje plynulý chod služby,vyřizuje objednávky a platby klientů, ubytovává je a seznamuje je s řádem Domu rodin a se všemi jeho nabídkami, možnostmi a pravidly. Je pro matku hlavní kontaktní osobou.. Má na starost zaznamenávání všech změn v souvislosti s naplňováním služby projektu. Řeší hlášení závad na provozní úrovni.
Hlavní pečovatelka: Vedoucí pečovatelka koordinuje práci ostatních pečovatelek, sama se podílí na pečování o děti, komunikuje s rodiči ve vztahu k potřebám jejich dětí.Pečovatelka pečuje o dítě v době, kdy se rodiče účastní připraveného odborného programu. Odpovídá za bezpečnost dítěte a podle jeho věku mu vytváří adekvátní zábavný program.
Pečovatelky: Pečovatelky pečují o dítě v době, kdy se rodiče účastní připraveného odborného programu. Odpovídá za bezpečnost dítěte a podle jeho věku mu vytváří adekvátní zábavný program. Pracují pod vedením hlavní pečovatelky.

Podpora rodin SMA

Realizátorka:Mgr. Helena Kočová. Vytváří a zodpovídá za náplň, ideu a inovace projektu, koordinuje činnost odborných poradců, odborné asistentky a hlavní pečovatelky, spolupodílí se na sestavování rozpočtu, řeší otázky spojené s provozem.
Pečovatelé o děti: Pečovatetelé pečují o postižené i zdravé dítě v době, kdy se rodiče účastní připraveného odborného programu. Odpovídají za bezpečnost dítěte a podle jeho věku mu vytváří adekvátní zábavný program. Pracují pod vedením hlavní pečovatelky.

Mateřské centrum Rybička

Realizátor: Jana Neméthová.Vytváří a zodpovídá za náplň, ideu a inovace projektu, koordinuje činnost odborných poradců, pečovatelek a uklizečky. Spolupodílí se na sestavování rozpočtu, řeší otázky spojené s provozem. Zajišťuje plynulý chod služby,vyřizuje dotazy, stížnosti klientů. Seznamuje je s řádem Mateřského centra, se všemi jeho nabídkami, možnostmi a pravidly. Je pro klienta hlavní kontaktní osobou . Má na starost zaznamenávání všech změn v souvislosti s naplňováním služby projektu. Řeší hlášení závad na provozní úrovni.
Lektoři: Vedou skupinové setkání matek zaměřené na témata související s problematikou zdravého fungování rodiny a podpoře matky na mateřské dovolené. Jsou odpovědni za odbornou kvalitu realizovaného programu.
Pečovatelky: Alice Šafaříková, pečovatelky na DPP.Pečovatelky pečují o dítě v době, kdy se rodiče účastní připraveného odborného programu. Odpovídá za bezpečnost dítěte a podle jeho věku mu vytváří adekvátní zábavný program.Komunikuje s rodiči ve vztahu k potřebám jejich dětí.


Sociální služby

Odborné sociální poradenství

Realizátor a vedoucí rodinných poraden: Mgr. David Prokop. Odpovídá za odborný, technický a administrativní provoz rodinné poradny Slaný a Beroun. Organizuje supervize pro pracovníky rodinné poradny.Poskytuje psychologické, rozvodové a porozvodové poradenství.Spolupracuje se sociálními pracovníky daného regionu. Podílí se na nutných administrativních činnostech souvisejících s provozem Rodinné poradny Slaný a Beroun.
Rodinní poradci: Pracují pod vedením vedoucího poradny.Poskytují psychologické, rozvodové a porozvodové poradenství.Spolupracuje se sociálními pracovníky daného regionu. Podílí se na nutných administrativních činnostech souvisejících s provozem Rodinné poradny Slaný a Beroun

Rodinná poradna Slaný:

Mgr. Martina Vančáková- rodinný poradce, pěstounská péče
PaedDr.Kateřina Pešková- rodinný poradce, dospívající mládež

Rodinná poradna Beroun:

Mgr. David Prokop.
Mgr. Kateřina Mašatová ( tč. na mateřské dovolené)

Raná péčeVzdělávání

Přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči

Realizátor a vedoucí služby: Mgr. Martina Vančáková
Koordinuje práci ostatních lektorů, zajišťuje nejnovější poznatky ve vztahu k náhradní rodinné péči a přípravám.

Úspěšně do práce

Projektová manažerka: Ing. Monika Martiníková. Její hlavní náplní je výkonné řízení celého projektu,včetně všech podřízených pracovníků. Zajišťuje dodržování harmonogramu, sledování a vyhodnocování výstupů, finanční řízení. Je zodpovědná za realizaci všech konkrétních aktivit projektu.
Koordinátorka vzdělávání: Jitka Vránová.Ve spolupráci s manažerkou projektu zajišťuje jeho propagaci, nábor a komunikaci s účastnicemi. Vzdělávací kurzy zabezpečuje organizačně,vede administrativu projektu.
Koordinátorky v dětském koutku: Alice Šafaříková, Renata Škarvanová. Jejich úkolem je zajišťování plynulého chodu dětského koutk a organizace všech souvisejících činností.
Pečovatelky v dětském koutku: Václava Hrabáková, Petra Vondráčková. Zajišťují pečování o děti.
Lektoři vzdělávání: Tým lektorů- specialistů, jejichž úkolem je motivovat ženy k dalšímu vzdělávání, předávat praktické návody na úspěšné hledání zaměstnání a slaďování rodinného a pracovního života, poskytování praktických dovedností spojených se získáváním rekvalifikace Základy obsluhy počítače a Základy účetnictví s využitím PC, rovněž Základy účetnictví a administrativy.
Metodický konzultant : Mgr.Ing. Vít Janků. Konzultuje s organizátory vlastní přípravu, průběh a výstupy vzdělávání.

Učíme se zvládat SMA

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu firmě

Nadace Agrofert

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu firmě