Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Odborné sociální poradenství

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Kolpingova rodina Smečno » Raná péče » ODLEHČOVACÍ PÉČE

Projekt Odlehčovací pobyty pro děti s onemocněním SMA v Rodinném centru Smečno je financován Nadací rozvoje občanské společnosti ze sbírkového projektu Pomozte dětem!

Posláním naší organizace je podpora rodin, zdravých rodinných vazeb a poskytování odborných sociálních služeb jako jsou poradenství, raná péče nebo odlehčovací služby. Ve výběrovém řízení 12. ročníku sbírky Pomozte dětem byly podpořeny dva projekty naší organizace. Prvním je nákup odlehčeného vozíku pro čtyřletého chlapce s onemocněním SMA - spinální muskulární atrofií - za 35 000 Kč. Cílem projektu je dopřát chlapci co největší míru soběstačnosti. Vozík mu umožní samostatný pohyb po interiéru (doma, ve školce), pravidelně měnit polohu těla, relaxovat, posilovat svalstvo rukou a paží, což bude mít pozitivní vliv na chlapcovu psychiku. Odlehčovací pobyty pro děti s onemocněním SMA v Rodinném centru Smečno je druhý podpořený projekt. V rámci pobytů bude nabízen bohatý program rodinných i individuálních aktivit - psychoterapie, canisterapie, arteterapie, ergoterapie, fyzioterapie, terapie hrou aj. Na nákup relaxačních, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek jsme získali 302 000 Kč.

 Kolpingova rodina Smečno ve 12. ročníku sbírky Pomozte dětem.                         

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu firmě

Nadace Agrofert

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu firmě