Odlehčovací pobytypro děti s onemocněním SMA v RCS

 

Projekt Šance pracovat

Projekt Šance pracovat CZ.1.04/3.3.05/96.00269 je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Partnerství firmě LINET spol. s r.o. v projektu HRAD

Naše organizace, která od roku 2007 úspěšně realizovala tři evropské projekty, zaměřené na vzdělávání, rekvalifikace a slaďování rodinného a pracovního života,  byla oslovena firmou Linet, spol. s r.o., která  je součástí skupiny LINET Group SE, předního světového výrobce zdravotnických lůžek www.linet.cz, se žádostí o partnerství při realizaci svého neinvestičního projektu HRAD.

 

Kolpingova rodina Smečno » Odlehčovací pobytypro děti s onemocněním SMA v RCS

           

Projekt Odlehčovací pobyty pro děti s onemocněním SMA v Rodinném centru Smečno je financován Nadací rozvoje občanské společnosti ze sbírkového projektu Pomozte dětem!

Posláním naší organizace je podpora rodin, zdravých rodinných vazeb a poskytování odborných sociálních služeb jako jsou poradenství, raná péče nebo odlehčovací služby. Ve výběrovém řízení 12. ročníku sbírky Pomozte dětem byly podpořeny dva projekty této organizace. Prvním je nákup odlehčeného vozíku pro čtyřletého chlapce s onemocněním SMA - spinální muskulární atrofií - za 35 000 Kč. Cílem projektu je dopřát chlapci co největší míru soběstačnosti. Vozík mu umožní samostatný pohyb po interiéru (doma, ve školce), pravidelně měnit polohu těla, relaxovat, posilovat svalstvo rukou a paží, což bude mít pozitivní vliv na chlapcovu psychiku. Odlehčovací pobyty pro děti s onemocněním SMA v Rodinném centru Smečno je druhý podpořený projekt. V rámci pobytů bude nabízen bohatý program rodinných i individuálních aktivit - psychoterapie, canisterapie, arteterapie, ergoterapie, fyzioterapie, terapie hrou aj. Na nákup relaxačních, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek získali 302 000 Kč.

 Kolpingova rodina Smečno ve 12. ročníku sbírky Pomozte dětem.                         

Pro prehrani filmu potrebujete Flash Player.

POBYTY V RC SMEČNO

VÍKENDOVÉ A TÝDENNÍ POBYTY -ZDE

SMA 2014

    VIDEO Z TÁBORA SMA

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

G - PROJECT, s.r.o

           www.g-project.cz

  

Preventivně terapeutické programy

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Centrum podpory ohrožených rodin

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Doprovázení rodin s dítětem s postižením SMA

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu
Středočeského kraje

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Raná péče

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Odlehčovací služby

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Možnosti podpory pro rodiny s dětmi se SMA

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu
Moravskoslezského kraje

Raná péče

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Jihočeského kraje

Raná péče

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu magistrátu města České Budějovice