Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Kolpingova rodina Smečno » Odlehčovací služba

Po rozvolnění vládních opatřeních, týkajících se koronavirové pandemie, spouštíme naplno novou sociální službu ODLEHČOVACÍ SLUŽBU pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením. Služba je přednostně poskytována dětem s poruchou autistického spektra a nervosvalovým onemocněním s dg. spinální muskulární atrofie (SMA) a Duchennova muskulární dystrofie (DMD), ve věku od 3 do 15 let.

Odlehčovací služby jsou uživatelům poskytovány formou ambulantní v Domě rodin ve Smečně nebo formou terénní. Terénní odlehčovací služba je poskytnuta uživateli v jeho domácím prostředí.


  

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund