Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Počátky organizace


1993-1995

Zrod myšlenky vytvořit Dům, kde by se rodiny cítily jako doma.

Tým dobrovolníků, většinou z řad mladých manželů s dětmi, postupně formuloval myšlenku manželů Janžurových, vytvořit místo vhodné pro krátké, zpočátku jen víkendové pobyty mladých rodin s dětmi předškolního věku. Myšlenka dostala konkrétní obrysy s nalezeným objektem ve Smečně, majetkem navráceným v restituci pražské Charitě, pro nějž tehdejší vedení nemělo využití.

K základní představě vytvořit pohodlné zázemí se vším, co mladá rodina při pobytu mimo svůj domov s malým dítětem potřebuje, se postupně přidávala potřeba nejen „být“ na zdravém vzduchu, ale i „zažít“ něco navíc.
Novému nápadu nahrávala i vstřícnost tehdejší doby, plná nadšení, jen krátce po pádu komunismu, kdy se mnozí potřebovali nově zapojit do něčeho smysluplného a pomáhat vytvářet trvalejší hodnoty ve společnosti. Pomalu se ujasňovali role dobrovolníků, z nichž někteří tvořili programy, jiní přinášeli zkušenosti v oblasti financování, jiní přikládali ruku k dílu při prvních opravách domu a zvelebování zahrady, další zdarma přednášeli a školili, jiní pečovali o děti, mnozí zajišťovali potřebné věci pro provoz, řada z nich poskytovala své finanční dary, jiní fandili a když bylo třeba, ochotně pomohli.
Učili jsme se také psát žádosti o granty, vyúčtovávat účelově vázané prostředky, jednat s firemními a soukromými dárci, takže po dvouletém úsilí se z původní ruiny postupně vynořoval dům, který jsme mohli v létě 1995 slavnostně otevřít prvním programům.
Ze strany veřejnosti narůstal zájem o pobyty, které se velmi rychle rozšířily z původně víkendových partnerských na celotýdenní. Zvláštní skupinu začaly tvořit maminky na mateřské dovolené s dětmi, pro něž změna domácího prostředí spojená s pobytem ve skupině sobě rovných, přinášela přirozenou obnovu sil k výchově svých dětí a zvládání své mateřské role.

Více...
 

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund