Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Odborné sociální poradenství

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Organizační složka


Organizační složka se skládá ze složky řídící, ekonomické a technické. Slouží jako podpora pro ostatní týmy. Zajišťuje základní funkce organizace nutné pro každodenní provoz. Součásti tvoří:

Vedení organizace: Vedení celé organizace zajišťuje ředitelka Ludmila Janžurová. Řídí jak organizační složku (ekonom, fundreiser, administrativní pracovnice, technického pracovníka,) tak odbornou složku (realizátory a vedoucí jednotlivých služeb). Ředitelka má rozhodovací pravomoci. Je zodpovědná za celkové výstupy a přínosy všech projektů. Vybírá členy týmu. Mezi hlavní činnosti patří stanovování priorit, delegování pravomocí, monitorování realizace služby, poskytování vedení a podporu týmu.Je zodpovědná za celkové hospodaření organizace. Vytváří kontakty prospěšné rozvoji organizace a jejích služeb.Spolupodílí se na tvorbě a vyhodnocování strategických plánů organizace. Zastupuje organizaci navenek.Připravuje a zodpovídá za podklady o chodu sdružení pro členy správní rady sdružení, revizní komise a Členského shromáždění.

Finanční řízení: Václava Hrabáková. Ekonom organizace testuje oprávněnost a uznatelnost nákladu ve vztahu k poskytované službě. Dbá na správné čerpání schválených rozpočtů jednotlivých služeb, navrhuje rozpočtové přesuny a změny. Připravuje podklady čerpání financí pro schůzky realizačního týmu a účetní postupy či závazné směrnice ke schválení ředitelce. Zpracovává podklady pro auditora a komunikuje s ním. Provádí inventarizace a účetní uzávěrku.

Technická podpora: Kuchařky, uklízečka, údržbář.

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu firmě

Nadace Agrofert

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu firmě