Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Partnerské a rodičovské pobyty


Projekt obsahuje víkendové a prázdninové relaxačně terapeutické pobyty pro celé rodiny. Obsahem je osvětová činnost zaměřená ve prospěch fungujícího a odpovědného partnerství, manželství a rodičovství, dále na zkvalitňování partnerských či manželských vztahů a na posilování rodičovských kompetencí. Projekt realizujeme třináctým rokem. Jeho základem jsou programy pro celé rodiny, které zahrnují (a hlídáním dětí umožňují dospělým absolvovat) jak odbornou náplň (přednášky, interaktivní semináře, individuální konzultace), tak nabízejí prostor pro společné aktivní trávení volného času v prostředí, které je primárně a plně uzpůsobeno k pobytu rodin i s velmi malými dětmi. Dále sem spadají víkendová setkání rodin, jejichž člen trpí onemocněním Spinální muskulární atrofií (SMA). V rámci proběhlých víkendových setkání došlo k viditelnému pozitivnímu posunu v psychice nemocných dětí, rodičů i jejich sourozenců. Osamělost, kterou řada postižených trpí, brzdí zlepšování celkového stavu nemocného. Společná setkání pomáhají stabilizovat manželské vztahy, či nacházet nová přátelství mezi rodinami.

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund