Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Kolpingova rodina Smečno » Kolpingova rodina Smečno » Partnerství firmě LINET spol. s r.o. v projektu HR

 


Naše organizace, která od roku 2007 úspěšně realizovala tři evropské projekty, zaměřené na vzdělávání, rekvalifikace a slaďování rodinného a pracovního života,  byla oslovena firmou Linet, spol. s r.o., která  je součástí skupiny LINET Group SE, předního světového výrobce zdravotnických lůžek www.linet.cz, se žádostí o partnerství při realizaci svého neinvestičního projektu HRAD.

HRAD = pracujeme Harmonicky, Rovnovážně, Alternativně i Doma

Svého postavení firma dosáhla zejména díky inovacím, které zkvalitňují úroveň zdravotní péče ve více než sto zemích. Firma má sídlo a provoz v Želevčicích u Slaného, je spolehlivým zaměstnavatelem, který poskytuje 550 pracovních míst, vykazuje růst a slouží tak k udržení nestabilní situace i v době krize.

Na konci roku 2012 uspěla s žádostí o grant do OPLZZ pro svůj projekt, jehož hlavním cílem je vytvoření komplexní metodiky slaďování rodinného a pracovního života (WLB) a rovných příležitostí (RP) využitelné i pro další zaměstnavatele mimo společnost Linet.

Metodika bude postavena na několika pilířích, které budou otestovány pilotně v podmínkách společnosti LINET. Testování bude na konci projektu vyhodnoceno a metodika upravena o zjištěné nedostatky. Poznatky budou předány dalším zaměstnavatelům v regionu.

Naše organizace má v projektu zásadní roli, jelikož bude hlavním nositelem a zároveň

garantem odborného know-how v oblasti rovných příležitostí a slaďování pracovního a rodinného života.

Jako partner budeme zapojeni téměř do všech aktivit projektu, zejména při tvorbě metodiky "Strategie podpory WLB a podpory RP", dále vyhodnocení pilotního testování metodiky, včetně metodické podpory projektového manažera při zavádění flexibilních forem organizace práce firmy Linet.

 

Název projektu: HRAD – pracujeme Harmonicky, Rovnovážně, Alternativně i Doma

Název programu: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Řídící orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Doba realizace: 12/2012 – 11/2014

Zadavatel/koordinátor: LINET spol. s r.o.

Partneři: Kolpingova rodina Smečno a Mateřská škola Linetka, s.r.o.

 

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund