Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Pečování

 

Naše pečovatelky prochází pravidelným vzdělávacím školením, mají dlouholetou zkušenost s pečováním o děti, ve většině případů jsou sami matkami, jsou proškoleny v bezpečnosti práce. 
 

Pracovní a organizační záležitosti

·         hlavní náplní práce je pečování o děti v době odborného programu, v době konání kurzů a přednášek rodičů v Domě rodin a při individuálním hlídání dětí

·         pečovatelka zodpovídá za bezpečnost dětí při hlídání od doby jejich převzetí od zákonného zástupce až do doby jejich předání zákonným zástupcům

·         pečovatelka má neustále přehled o všech svěřených dětech

·         v případě nutnosti doprovází děti na sociální zařízení, dbá o pitný režim

·         pečovatelka neponechává děti bez dozoru

·         plní určenou míru přímé výchovně vzdělávací povinnosti a koná práce související s výchovně vzdělávacím procesem.

Výchovně vzdělávací proces

·         zajišťuje komplexní výchovně vzdělávací činnost zaměřenou na rozšiřování vědomostí, dovedností a návyků dětí. Vytváří podmínky pro cílevědomý osobnostní rozvoj dětí, předpoklady pro další vzdělávání

·         provádí osobní přípravu, přípravu pomůcek a materiálů 

Průběh při předávání dětí:

Zhruba půl hodiny před plánovaným odborným programem, jsou pečovatelky připravené převzít svěřené dítě na hlídání. Od rodiče převezmou bližší informace o svěřeném dítěti (stravovací návyky, spánkový režim apod.), popřípadě svačinku, kterou v určené době dítěti podají. Po celou dobu pak plní body viz Pracovní a organizační záležitosti. Každá pečovatelka má na starosti 1-4 děti dle věku dětí. Nad vším dohlíží Hlavní pečovatelka, která ihned informuje Vedoucí provozu o jakýchkoli případných problémech. Po skončení odborného programu předá pečovatelka dítě rodiči s informacemi o průběhu hlídání.

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund