Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Způsob podání stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

Stížnosti, které se týkají kvality nebo způsobu poskytování sociální služby může podat každý klient, který je uživatelem služeb Střediska rané péče.  Stížností vyjadřuje uživatel služby svoji nespokojenost s úrovní poskytované sociální služby nebo nespokojenost s jednáním odborného pracovníka  vůči své osobě v průběhu poradenského procesu popř. nespokojenost s napl’nováním uzavřené smlouvy o poskytování služby. Více

Formulář pro podání písemné stížnosti je možné stáhnout v sekci Ke stažení
Podnět nebo stížnost lze podat i prostřednictvím on-line formuláře

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund