Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Kolpingova rodina Smečno » SMA / DMD » Pomoc rodinám s onemocněním SMA

Jak mohu pomoci?

1/ Finančním příspěvkem


číslo účtu 157834265 / 0600  -  variabilní symbol 777

prostředky získané z finančních darů jsou použity především na dofinancování víkendových a prázdninových  pobytů pro rodiny s dětmi se SMA

 (zejména na uhrazení nákladů na asistenční služby, které děti využívají  po celou dobu pobytu, speciální vybavení pro děti- kompenzační pomůcky pro usnadnění manipulace (při osobní hygieně), a na zážitkové programy pro děti a vzdělávací přednášky pro pečující osoby…)

 

2/ Doporučit projekt „Podpora rodin se SMA a dystrofiemi“ k podpoře a  získat tak firemní dárce

3/ Přihlásit se do služby jako asistent k dětem na pobytových akcích

Podporují nás:

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Kolpingova rodina Smečno  opakovaně uspěla v grantovém řízení MPSV na přidělení prostředků na podporu dětí s postižením. Z těchto prostředků hradíme část nákladů projektu „Podpora rodin se SMA a dystrofiemi“. MPSV hradí nejvíce 70% dotování jednotlivých akcí, ostatní náklady musejí být hrazeny z prostředků donátorů.


Život dětem, o.p.s. Praha

Obecně prospěšné společnost ŽIVOT DĚTEM  pomáhá dětem nemocným  a handicapovaným.  Dětem s nervosvalovými onemocněními věnuje významnou podporu v podobě příspěvku na nákup kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. Pořádá pravidelné sbírkové aktivity „Srdce pro děti“. Více na www.zivotdetem.cz

.

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund