Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Kolpingova rodina Smečno » Raná péče » Služba raná péče » POSLÁNÍ A CÍLE NAŠÍ SLUŽBY

Posláním rané péče  Kolpingovy rodiny Smečno

je poskytovat celostní péči a podporu rodinám s dítětem/dětmi ve věku od 0 do 7 let (včetně prenatálního vývoje) s mentálním, smyslovým a pohybovým postižením,kombinovanými vadami, ADHD, rodinám s dětmi s nerovnoměrným vývojem a předčasně narozeným a snažit se o jejich integraci/inkluzi do společnosti.
Raná péče v Kolpingově rodině Smečno se, kromě výše popsané determinace, vymezuje k pomoci rodinám s dětmi s onemocněním Spinální muskulární atrofie.  
 
Naše cíle
1.Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
2. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
3. Sociálně terapeutické činnosti
4. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Podrobný popis našich cílů zde

Cílová skupina
Cílovou skupinou  naší služby jsou rodiny s dítětem, kde dítě má zdravotní postižení nebo je ohroženo v důsledku nepříznivého zdravotního stavu.  Poskytujeme podporu rodinám s dítětem/dětmi ve věku od 0 do 7 let (včetně prenatálního vývoje) s mentálním, smyslovým a pohybovým postižením,kombinovanými vadami, ADHD, rodinám s dětmi s nerovnoměrným vývojem a předčasně narozeným. Kromě výše popsané determinace se vymezujeme k pomoci rodinám s dětmi s onemocněním Spinální muskulární atrofie.
 

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund