Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Kolpingova rodina Smečno » Raná péče » Odlehčovací péče » POSLÁNÍ A CÍLE ODLEHČOVACÍ PÉČE

Poslání odlehčovací služby:

 

-podpora soběstačnosti a aktivizace uživatele

 

-zachování přirozených sociálních vazeb a životních návyků

 

-individuální přístup ke každému klientovi

 

-spolupráci s rodinou

 

-jednání na profesionální úrovni

 

 

 

 

-dodržování kvality poskytovaných služeb

 

-mlčenlivost, jíž jsou vázáni pracovníci organizace

 

-zachování důstojnosti při práci s klientem

 

-týmová práce při péči o klienty

 

-poskytování kvalitní odborné a bezpečné služby

 

-respektování potřeb a svododné volby klienta

 

 

 

Cíle odlehčovací služby:

 

Cílem odlehčovací služby je poskytnout rodině možnost na určitou dobu přerušit náročnou péči o osobu se zdravotním postižením a zároveň zajistit péči odpovídající kvality spolehlivým poskytovatelem.

Ulehčit pečujícím osobám v péči o děti se zdravotním postižením v přirozeném prostředí.

Zamezit sociálnímu vyloučení pečujících osob.

Umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.

Při individuální práci s klientem se snažíme podpořit jeho samostatnost a autonomii.

Důvodem využít odlehčovací službu může být mimořádná životní událost či situace, kdy z nějakého důvodu nemohou pečovat o postiženého člověka.

Odlehčovací službou předcházíme nutnosti umístit postiženého člověka do ústavního zařízení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund