Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Součástí žádosti o svěření dítěte do péče je také posudek žadatelů od lékaře a od zaměstnavatele. K čemu jsou dobré a skutečně je musíme podávat?  

 

Zpráva od vašeho lékaře slouží jako podklad pro posouzení Vašeho zdravotního stavu vzhledem k závazku, který na sebe přijetím dítěte vezmete, tedy pečovat o dítě nejméně do doby jeho zletilosti. Úřad, resp. revizní lékař musí důkladně posoudit Vaše možnosti zejména v případě velmi závažných zdravotních problémů jako je onkologické onemocnění apod. Posudek od lékaře je tedy nezbytný.

Posudek od zaměstnavatele již vyžadují jen některé Krajské úřady. Vzhledem k možné diskriminaci zejména žen v zaměstnání, kterou by tento posudek mohl vyvolat, můžete se pokusit domluvit s příslušnou sociální pracovnicí, aby Vám předložení tohoto posudku bylo prominuto. Musíte však předložit potvrzení o příjmech, abyste dokladovali, že jste schopni se o přijaté dítě postarat po materiální stránce.

 

 

 

 

 

 

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund