Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Kolpingova rodina Smečno » Kolpingova rodina Smečno » Popis činnosti jednotlivých projektů » Přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči

Přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči


Absolvovat přípravy k přijetí dítěte do rodiny je povinností pro všechny žadatele o zprostředkování osvojení a pěstounské péče. Tato povinnost vyplývá ze zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí. Zajistit žadatelům dostupnost příprav je povinností příslušného krajského úřadu. Krajské úřady proto uzavírají smlouvy s organizacemi, které mají v odborné práci s náhradními rodinami potřebné zkušenosti.
Od roku 2001 poskytuje tuto službu pro Středočeský kraj nepřetržitě naše organizace na základě výběrového řízení, které se uskutečňuje vždy jednou za dva roky.
Cílem přípravy budoucích osvojitelů a pěstounů je poskytnout jim potřebné informace vztahující se k péči o dítě a jeho výchově a napomoci připravit příznivé prostředí pro vývoj svěřeného dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby.

V přípravných kurzech jsou žadatelům v cyklech přednášek a besed, programovaných skupinových diskusích, nebo ve specifických výcvikových seminářích poskytovány potřebné informace vztahující se k problematice osvojení, či pěstounské péče, rodičovství, péči o dítě, k ochraně jeho zdraví a jeho výchově, kde se využívá odbornosti dětského lékaře, psychologů a sociálních pracovnic, kteří jsou od roku 2001 spjati velice důležitou interdisciplinární vazbou. Současně naše kurzy umožňují účastníkům vyjasnit si osobní otázky spojené s přijetím nové role a nabídnout jim též možnost poradenství při řešení problémů ve vztahu k uvažovanému přijetí dítěte. V roli neformálních koordinátorů se velice osvědčila spolupráce s rodiči, kteří již dítě nebo děti v náhradní rodinné péči mají. Tyto tzv. moderující páry provázejí žadatele po celou dobu jejich kurzu.
Vedle jejich praktických zkušeností využíváme dlouhodobé spolupráce se dvěma dětskými domovy ve Stránčicích u Prahy a v Kladně. Vybraní pracovníci v těchto dětských zařízeních též aktivně spolupracují při přípravě žadatelů.

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund