Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Profil organizace


Organizace poskytuje sociální služby v oblasti podpory fungující rodiny na celorepublikové úrovni.

Je nositelem pověření Středočeského kraje podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu:


  • převzetí zajišťování přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny

  • pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě

  • poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené

  • zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o dítě

  • poskytování v zařízení, jehož jsou zřizovateli, výchovnou a poradenskou péči pěstounům při výkonu pěstounské péče a sledování pěstounské péče

  • v rámci poradenské činnosti pořádání přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou.

Má registrovány dvě sociální služby dle zákona 108/2006 Sb

- odborné sociální poradenství

- raná péče

Je oprávněna vydávat osvědčení o rekvalifikaci pro základy práce s počítačem.

Je držitelem statutu Organizace uznaná MPSV pro léta 2010- 2012.


Kolpingova rodina Smečno je jednou z klíčových organizací ve Středočeském kraji podílejících se na tvorbě střednědobého plánu sociálních služeb.

Jsme členy a partnery těchto subjektů: 

Realizované projekty

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund