Kolpingova rodina Smečno » Kolpingova rodina Smečno » Podpořené evropské projekty » Projekt OPLZZ - UČÍME SE ZVLÁDAT SMA!


PROJEKT BYL ÚSPĚŠNĚ UKONČEN 31.5.2011 

UČÍME SE ZVLÁDAT SMA!

PROJEKT Č. CZ.1.04/3.1.03/22.00083

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR

Projekt je rozdělen na dvě klíčové aktivity, které mají samostatné cíle:

1) Podpora sociálního začleňování, usnadnění pracovního uplatnění a seberealizace osob pečujících o osobu blízkou s onemocněním SMA (spinální muskulární atrofie). Realizováno formou vzdělávacích aktivit pro osoby pečující
(e-learningový kurz a víkendové vzdělávací akce).

E-learningový kurz má především tu výhodu, že potřebné informace může osoba pečující vstřebávat v tempu, které jí nejlépe vyhovuje a nezvyšuje tak již enormní zátěž na osoby, které pečují o dítě s postižením. Jednotlivé moduly jsou koncipovány s ohledem jak na problematiku SMA, tak na problematiku podobných typů tělesného postižení. Přihlásit se do kurzu můžete na: http://elearning.dumrodin.cz.

Základem víkendových kurzů jsou bloky interaktivních přednášek a seminářů pro pečující osoby. Odborné bloky jsou vždy zaměřené na skutečné potřeby cílové skupiny.
Kontaktní osoba: pavel.dusanek@dumrodin.cz

2) Zvyšování kvality služeb prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců sdružení Kolpingova rodina Smečno.

Cíle je dosahováno vzděláváním zaměstnanců v kurzech akreditovaných MPSV dle analýzy vzdělávacích potřeb.

Partnerem projektu je Somatopedická společnost.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund