Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Kolpingova rodina Smečno » Kolpingova rodina Smečno » Podpořené evropské projekty » PROJEKT OPLZZ: "ÚSPĚŠNĚ DO PRÁCE PO PADESÁTCE!"

 

 

 ZAHÁJENÍ II. cyklu rekvalifikačního kurzu :

Pracovník v sociálních službách

Reklavifikačnímu kurzu předchází Motivační část v termínu : 24.4 - 5.5.2014 a navazuje Rekvalifikační část kurz v termínu: 6.5 - 20.6. 2014,

kdy bude kurz ukončen závěrečnou zkouškou.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

Informační schůzky se konají :

 

15.1., 22.1., 5.2. a 12.2. 2014 od 9.00 hodin

 

Rodinné centrum Slaný, ulice Wilsonova 546

( jiný termín je možný po telefonické domluvě).

 

 

Kolpingova Rodina Smečno v rámci projektu Úspěšně do práce po padesátce!

nabízíme zdarma:

Rekvalifikační kurz: Pracovník v sociálních službách

termín:  jaro 2014

 

Vzdělávání je určeno pro: osoby starších padesáti let ohrožených sociálním vyloučením z důvodů ztráty zaměstnání či hrozící ztráty zaměstnání a nedostatečné či nevyhovující kvalifikace převážně v regionu Kladensko, Kralupsko.

Součástí rekvalifikačního kurzu je Motivační kurz  - v rozsahu 7 lekcí

Témata kurzu: Motivace ke změně, Finanční gramotnost, Seznámení s PC, Komunikace při vstupu do  zaměstnání.

 

Rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách - v rozsahu 40 lekcí opravňuje osoby z cílové skupiny k výkonu profese pracovník v sociálních službách dle zákona 108/2006 Sb,o sociálních službách, akreditovaný MPSV.

Témata kurzu: Základy BOZP, Úvod do problematiky sociálních služeb, Základy komunikace, Úvod do psychologie, Základy ochrany zdraví, Etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách, Sociálně právní minimum, Metody sociální práce, Základy péče o nemocné, Základy pedagogiky, aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, Úvod do problematiky zdravotního postižení, Nácvik praktických dovedností

 

Informace a přihlášky můžete získat již nyní.

Kontakt: Jana Némethová, tel.: 777 558 053, e-mail: jana.nemethova@dumrodin.cz

 

V rámci kurzu bude účastníkům hrazeno cestovné (veřejnými hromadnými prostředky) z místa bydliště a poskytnuto stravování.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků  ESF prostřednictvím             Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund