Kolpingova Rodina Smečno

byla podpořena v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v oblasti Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života a získala dotaci na projekt Úspěšně do práce!

CZ.1.04/3.4.04/26.00269

V rámci tohoto projektu nabízíme:

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY

 

- Plný motivační kurz + rekvalifikační kurz Základy obsluhy         

  osobního počítače v rozsahu 40 hodin

 

- Zkrácený motivační kurz + odborné vzdělávání:

·        Základy účetnictví s využitím PC – rekvalifikační kurz v rozsahu 160 hodin nebo

·        Základy účetnictví a administrativy v rozsahu 20 hodin nebo

·        Individuální odborný kurz dle vlastního výběru

 

Tyto vzdělávací aktivity jsou poskytovány bezplatně.

Vzdělávání je určeno pro následující cílové skupiny žen:

·         Ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce

·         Ženy začínající podnikání a vykonávající samostatnou výdělečnou činnost

·         Ženy ohrožené nezaměstnaností

·         Ženy momentálně se ucházející o zaměstnání

Vzdělávací aktivity jsou poskytovány ženám s trvalým bydlištěm nebo sídlem svého zaměstnavatele na území Středočeského nebo Ústeckého kraje.

Kurzy budou probíhat ve Slaném v Tomanově ulici 1671, naproti bývalým kasárnám nebo v moderně vybavené počítačové učebně 3. ZŠ Slaný.

Projekt je realizován v době od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2011.

Informace a přihlášky můžete získat již nyní.

Kontakt: J.Vránová, tel.: 775  558 011, , email:jitka.vranova@dumrodin.cz                       

Adresa kanceláře: Tomanova 1671, Slaný

Během kurzu je poskytováno bezplatné krátkodobé hlídání dětí.

Kontakt: Renata Škarvanová, tel.: 775 558 277 – vždy v pondělí v čase 7-12, ve středu 7-17 a v pátek 7-12 hod., Tomanova 1671, Slaný

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund