Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Projekty realizované ve Slaném a Berouně


Rodinná poradna Slaný

Poradna vznikla v roce 2002 v návaznosti na preventivní programy Domu rodin ve Smečně.
Poskytované služby poradny spadají do sociálních služeb registrovaných dle zák.108/2006 jako odborné sociální poradenství.
Ambulantní formou je poskytováno psychologické a sociální poradenství lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, jíž nedokáží řešit vlastními silami. Nejčastěji se jedná o narušení vztahů v rodině, manželství, partnerství, rozvodovou a porozvodovou krizovou situaci, osobní vztahové problémy, nepříznivou sociální situaci s dopadem na narušení vztahů v rodině (nezaměstnanost, nemoc, postižení apod.).
V průběhu času došlo k výraznému rozšíření nabídky služeb a základní okruh práce v rodinném a manželském poradenství se rozšířil o rodinnou mediaci a práci s adoptivními a pěstounskými rodinami. Poradna v současné době tedy provozuje sociálně odborné poradenství v jeho komplexní šíři od psychologické pomoci, přes sociálně právní poradenství pomáhající při uplatňování práv jednotlivce, až po osvětovou a přednáškovou činnost.
Všechny služby rodinné poradny jsou bezplatné.
Kvalita služby odborného sociálního poradenství se řídila standardy kvality sociálních služeb.

Rodinná poradna Beroun

27.5. 2008 byla oficiálně otevřena Rodinná poradna Beroun. Jde o pobočku slánské poradny, která poskytuje psychologické poradenství celým rodinám, párům i jednotlivcům z Berouna a okolí, kteří se dostali do tíživé životní situace v oblasti vztahů partnerských, manželských, mezigeneračních a v otázkách výchovy a péče o děti.
Do konce roku rodinná poradna poskytla služby celkem v rámci 72 konzultací 27 klientům a jejich rodinným příslušníkům. V závěru roku 2008 zájem klientů o služby začal pozvolna stoupat.
Rodinná poradna začala úzce spolupracovat s OSPOD MěÚ Beroun a s OSPOD Hořovice.

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund